«

»

VeronicaBalaj: ALFREDO PEREZ ALENCART- ELOGIU IUBIRII

1-alfredo-perez-alencart

Volumul antologic, adunând poeme din alte apariții editoriale precum, La voluntad embrechizoda/ Voința vrăjită, 2001, Madre Salva,/Mama Junglă, 2002, Cartografia de las revelaciones,/ Cartografia revelațiilor , 2011, publicate în Spania sau America Latină adăugite cu poeme apărute în diferite reviste, se consonează cu ideea iubirii ca forță vitală.Iubirea ca for de călăuzire dar și ca pod, zbor, sau tot ce poate sugera trăirea înaltă, imprevizibilă a flamei, a focului care izbucnește , învăluie, cuprinde pasional existența unui El, pentru o Ea.
Două entități spirituale și carnale femeia și bărbatul sunt prezentate într-o relaționare edenică. ..Cele trei secvențe ale cărții, sunt precedate de un poem oarecum introductiv, Poem inițial. Cititorul este pregătit, ab initio , să știe că va pătrunde într-un teritoriu unde totul se consumă la cotele arderii. Apoi, avem în desfășurare pe întinderea a trei capitole:Amor carnale partea a doua,  Exact așa, și partea a treia, Femeia dimineții.
Chiar dacă am descifra pe rând cele trei capitole, sau dacă, le vom așeza pe același palier, sentimentul va fi același.Avem îngăduința, asemeni unui dar făcut cititorului , de-a parcurge un areal plin de pasiune și iubire.De statornicie, mirare și adorație a unei femei de către un El mai generos în dăruirea sentimentelor decât va fi fost vreodată cineva în literatura de gen.Poetul se substituie adesea acelui eu care nu precupețește nicio secundă , nu obosește să declame iubirea.Aceasta este o veritabilă „ probă de viață”.
Sentimentul trăirilor la cele mai înalte frecvențe, cum de altfel este considerată iubirea,” nu e un joc.”Departe de sintagma jocul iubirii.
Mult mai aproape se situează față de altă cunoscută expresie, „focul iubirii.”
La un momnet dat ,gândul te pote duce spre Ronsard, însă, îl pierzi pe parcursul lecturii ,fiind atras și atins , de..” legea flăcării,”cum spune versul.Impresionant este faptul că , la cu structura pasională, de ritm latin,lăsată la vedere, ființa feminină este adorată fără să-și asume și el, bărbatul vreun merit înafara aceluia de-a fi adorator. Devotat, încântat până la extaz, generos în laude. Dăruirea lui totală femeii iubite, este chiar „sensul vieții.”
Sentimentul uman este sacralizat, are coordonatele unei rugăciuni și ale unui dar ceresc. Versurile sunt metaforice, sugestive , abundă în expresii care duc spre un „cosmos „creat pentru Ea, în cinstea Ei, femeia iubită dar și al simțământului pentru ea, asemuit cu nemărginirea mării.
Desigur și cu imprevizibilitatea acesteia dar totul este lăsat sub marca flăcării așa încît, nu apar note melancolice. Norii pot lua și ei foc în orce clipă. Spiriualitatea sentimentului este asigurată de „limpezimea sa”. De lumina care vine din interiorul trăirilor.
L a un momnet dat, Moher, Femeia, un simbol,în jurul căruia gravitează orce vers al volumului , capătă și un nume: Jaqueline,{ fiindu-i dedicat un poem } .Lângă ea, adoratorul poate deveni chiar” înger reabilitat”, spune poetul, un supus adorator fără condiționări,aripa îngerului se cade să fie o mână protectoare pentru femeia-sens-al –vieții.Știindu-se protejată de iubire până la cer și înapoi,” atinge veșnicia”.Starea de „ extaz „este indubitabilă..Suntem pe tărâmul unei „aure boreale”, a unui cosmos în care iluzia fericirii poate prinde oricând contur previzibil Trecerea , e „din miere”. Timpul nu aduce angoase cu salturile sale ireversibile. Aproape că nu e luată în seamă posibilitatea ca iubirea să aibă un sfârșit.Apare și această nuanțare dar fără accente dramatice Finalul?.Este ceva în care nu poți crede. Iubirea este perpetuă.
Partea a doua a volumui, intitulată ,Exact așa, continuă aceeași adorațiune pentru femeie,aducând în subtext argumentul bilbic, edenic, referindu-se explicit la Adam și Eva. Totul este spus fără a lăsa loc unor dubii ale eventualelor gînduri sceptice..dar dacă…iubirea se va sfârți? NUU, nu e loc pentru asemenea întunecimi!.Poetul , îl putem percepe ca pe un Adam staornic întru iubire, se erijează în cel mai supus slujitor al acestui semn și insemn de viață.Fără să ne declame, aceast percept este totuși foarte lesne de înțeles.”Dragostea mea, îngenuncheaz în fața femeii /care mi-a luat drumul , luându-mi și nisipul din ochi”. Ne asemuim fericitului îndrăgostit și acceptăm „simfonia iubirii” ,jurămintele sunt deopotrivă cu ecou „în ceruri „și „pe pământ”.Femeia trece cu pași de..„,Gazela Libanului”, sau, ca o „pasăre „ , imaginată mereu în zbor.Ea este firește, sursa etrenă a vieții. Și a frumuseților sufletești. Exact Așa!..
Femeia , asociată cu sâmburele vieții, cu sensul și esența caesteia, e deopotrivă, sursa eternă a înălțării spirituale. Dtorită forței vitale a iubirii, poetul „calcă apusuri cu o singură vioară.”Se-nțelege, intonând muzica adorației.
Partea a treia a volumului,intitulată foarte sugestiv, Femeia Dimineții,ne conduce prin vers la același argument-adevăr. Vechi de când lumea. Totul este foarte sugestiv , subtil sugerat.DIMINEAȚA O ASOCIEM CU ÎNCEPUTUL ZILEI, A UNEI NOI SECVENȚE DE VIAȚĂ . Ca urmare, femeia și iubirea , împreună, dau rost existenței. Susțin mereu un început vital.
Viața înseamnă ofrandă iar poetul Alfredo Perez Alencart, trece totul în și prin focul iubirii creatoare.
Iubirea nu-i suficiență./Mai târziu, chiar când nu vom mi fi /acolo ne vom întoarce să înflorim ,când continentele se vor atinge în noi direcții de fericire/”pag 129.sau,” bruneta mea, urc în trenul unde nu piere iubirea
În încheierea cărții-poem de dragoste, sunt răsfirate ca un memento, pentru fixarea ideei liant între poeme, câteva maxime care condensează același adevăr experimentat de secole :Iubirea dăinuie și înalță.Dă puteri și nu se poate alunga nicidecum din mersul lumii.
Putem conchide c- avem de-a face cu un volum care , în poeme cu o notă personală, modernă, exprimă perpetuarea unei stări definitorii : iubirea. Cartea este un imn închinat iubirii, sursa vieții.

Volumul, Una sole Carne, Edicion de la Diputacion de Salamanca , Serie Autores, 2017
Magic Print, Onești, 2017
TRADUCERE, CARMEN BULZAN

1-alfredo-perez-alencart

Lasă un răspuns