«

»

Masă Rotundă Mass-Media Românească: Congresul 42 ARA (Academia Româno-Americană de Arte și Științe)

7

Masă Rotundă Mass-Media Românească
Congresul 42 ARA (Academia Româno-Americană de Arte și Științe), Iași, România, 26-29 August, 2018
Aula de pe campusul din Copou
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” , Iași
Organizator și Moderator:
Prof. Dr. Ileana Costea, Los Angeles, USA

La această masă rotundă vor participa reprezentanți ai mediei românești (presa scrisă – ziare, reviste tipărite și online, radio, TV) din țară și din străinătate.
Masa rotundă își propune a discuta următoarele teme:
– Situația mass-mediei românești în străinătate (ziarele, revistele, stațiile de radio și TV, activitatea și rolul acestora)
– Felul în care mass-media românească în străinătate este privită de cei din Exil, de cei din țară, de mass-media românească din țară și de guvern.
– Arhivele mass-mediei românești din străinătate; importanța ca aceste arhive sa fie păstrate într-o instituție publică fără de care generațiile viitoare nu vor avea repere.
– Suportul oferit (sau pe care trebuie să-l ofere) mass-mediei românești din străinătate guvernul României (prin Departamentul Românilor de Pretutindeni – DRP). Importanța simplificării și îmbunătățirii formularelor de aplicație pentru finanțări și mărirea fondurilor oferite de DRP mass-mediei românești pentru a deveni eficace.
– Atitudinea românilor/cititorilor/ascultătorilor /
telespectatorilor din România și din Exil față de ce trebuie și cum trebuie să prezinte situația României mass-media din tară și din Exil (promovând valorile românești și prezentând în același timp realitățile politice, economice și sociale, fără de care nu se va putea găsi o formulă de rezolvare a acestora și nu se poate desfășura o activitate jurnalistică corectă, profesionistă și transparentă).
– Aspectele mediei cu precădere culturale din țară și din străinătate.
Participanții înscriși sau invitați de până acum la Masa Rotundă a Mass-Mediei Românești sunt:
Grigore Culian –Editor Șef și Fondator, revista New York Magazin, New York, USA
Marius Petraru – colaborator, ziarul Miorița, Sacramento, California, USA
Cassian Maria Spiridon – Director, revista Convorbiri Literare, Iași, România
Ben Todică – realizator de emisiuni radio și TV în română la Melbourne, Australia
Emilia Țuțuianu – Editor Șef și Fondator al revistei Melidonium și Director Editura Mușatina, Roman, România

This roundtable will include representatives of the Romanian mass-media (print media – newspapers, magazines, online or printed on paper; radio; & TV) in Romania and abroad.

The roundtable aims to discuss the following topics:
– The situation of the Romanian press abroad (newspapers, magazines, radio and TV stations) their activity and role.
– The way in which the Romanian mass-media abroad is seen by those in Exile, those in Romania, and the mass-media in Romania, and by the Romanian government.
– The archives of the Romanian mass-media abroad. The importance that these archives are kept in a public institution without which future generations will have no reference points.
– The support offered (or to be offered) to the Romanian mass-media abroad by the government of Romania, through the Department of Romanians Abroad (Departamentul pentru românii de pretutindeni – DRP). The importance of simplifying and improving the DRP application forms for requesting funds such as to improve them and make them effective.
– The attitude of Romanians readers / listeners / viewers in Romania and from Exile as to what and how must the mass-media in Romania and abroad present Romania (promoting the Romanian values, but at the same time presenting the political, economic and social realities, for which a solution will not be able to be found otherwise, such that the mass-media should have a professional and transparent journalistic activity).
– Aspects of media dealing mainly with culture, both in Romania, and abroad.

The already enrolled and/or invited mass-media participants up to now in the roundtable are:
Grigore L. Culian – Chief Editor/Founder of New York Magazin, New York, USA
Marius Petraru – collaborator, Miorita newspaper, Sacramento, California, USA
Cassian Maria Spiridon – Director, Convorbiri Literare magazine, Iasi, Romania
Ben Todica – Creator of radio and TV shows in Romanian, Melbourne, Australia
– Emilia Tutuianu – Chief Editor/founder of Melidonium magazine & Director of Publishing House Musatina, Roman, Romania

Lasă un răspuns