«

»

Doina Guriță – versuri

Doina Gurita

LACRIMILE DIMINEŢII

Şi camera albă ascunde urme de tăcere absentă. doar nisipul mai curge
din clepsidră
iar în iarba de mătase roua se joacă în
ochii de jăratic…
sunt lacrimile dimineţii
adun bob cu bob
roua în căuşul palmei
şi-mi ud buzele înfometate absorb din farmecul diminţii
zbucium de noapte.

COLŢUL DE CUB

L-am văzut pe Nichita aievea, în vis
Un înger blond cu ochii ca și cerul
Arunca zăpadă în focul încins
Să iasă din aburi, în clocote, dorul.

Zăpada fierbea în fum de tămâie
Puternic zidea un cub ferecat
Un colţ se zbătea să mai rămâie
Dar Nichita îl voia spulberat…

L-am pierdut la o strajă din noapte
Printre lacrimi de patimi şi zbor
Dar l-am regăsit şoptind, printr-o carte,
„Ca să fiu viu, a trebuit să morˮ.

Am aşezat visul pe o noptieră
Sub lumina lunii, pătrunzând printr-un tub
Lângă cartea cu versuri, stingheră
Nichita îmi puse colţul de cub…

FARĂ CUVINTE

Mâncăm fără de saţ
Trăim fără de har
Muncim fără hotar
Şi ne sfârşim în şanţ

Cădem mult prea uşor
Ne istovim de bine
Gândim rău de oricine
Spurcăm un dormitor

Ucidem prunci în pântec
Vărsăm sânge de sfinţi
Ne apucăm în dinţi
Ne bucurăm de sfârtec

Consum, consum, consum
Fără zăgaz topire
Curmăm, fără oprire,
Şi transformăm în scrum

Mor florile, cuminte,
Cad aripe din ceruri
Se tulbură adâncuri
Şi nu mai am cuvinte.

TU TREBUIE SĂ CREZI

Eminescu e comoara inimii copilei ce am fost
Când mă lua de mână şi mă urca spre stele
Prin versuri adâncite-n infinit şi-n veşnic post
Spre a vedea că totu-i deplin şi dincolo de ele.

Mă răzimam cu creştetul pe glossa-i unică şi gravă
Şi-l ascultam de dincolo de ger şi gheaţă
Că trebuie să ne grăbim, fără zăbavă
Să ne iubim, să ne dăm, unii altora, viaţă.

Eminescu a fost şi rămâne al neamului meu
Al nostru, al vostru… al lumii întregi
Ca un profet care l-a cunoscut pe Dumnezeu
Strigând către lume: tu trebuie să crezi.

CONCENTRAT DE MUCEGAI

Blocată în timp şi legată de vremuri
Mă abat spre cărarea luminii ascunse,
În galaxii de sânge, de clipiri nepătrunse,
Spre zvâcniri de azur, ale norilor ramuri.

Un nerv venin de negru palatinal
Mă agaţă de cornul neabundenţei
Lăsându-mă goală în vidul indiferenţei
Unui trecut absent cu prezentul banal.

Nu mă plâng de albastrul ce roade din mine,
Nici de absenţa unui liman mai senin,
Că în abisul oceanului turcoaz de pelin
Se găseşte sămânţa chemării depline.

ÎNȚELEPCIUNE GRATIS

În zâmbet de copil gingaş
Cu ochii cât adâncul mării
Un înger şi-a găsit lăcaş

În zarea unei primăveri
Cu florile-i înmiresmate
Stă leacul oricărei dureri

În candela de la icoană
Cu pâlpâirile plăpânde
S-aşază pacea ca o taină

În încreţirea de pe-o faţă
De soare, griji, durere, muncă
Găseşti răspunsuri de la viaţă

În tine, omule, trăieşti
Şi după sensul vieţii umbli
Înţelepciunea s-o găseşti.

TE VOI IUBI MEREU

Îndoit mi-e gândul, în ceas adânc de seară
Când mă gândesc la noaptea de bună primăvară
Când s-a deschis fereastra din cerul tău, iubite
Când mi-ai aprins lumina cu bunele-ţi cuvinte

Dar oare primăvara mai are şi o iarnă?
Mai are, oare, timp să scuture, să cearnă?

DOINA GURIȚĂ, IAȘI, ROMÂNIA

Motto-ul meu este : ”Poezia este lacrima sufletului scluptată prin cuvânt și dăruită necondiționat oamenilor!”

Poeta este doctor în științe economice, specializarea marketing cu tema ”Turismul Religios în zona de Nord- Est a României”, carte publicată la Editura „Tehnopress“, Iași, 2013;
– Debut literar: ” La o cafea cu APOLLON”, ”Societatea culturală APOLLON – România”, președinte: ambasador cultural – Geneva, George CALIN, Urziceni, 2017
– Carte de poezii ”GÂNDURI DIN ABIS”, Editura StudIS , Iași, 2018
Poezii publicate:
– Antologia Revistei ”Anotimpurile EXPRESIEI IDEII”, președinte Mariana BENDOU
– Revista literară ”APPOLON”, ambasador cultural George CALIN, 2017
– Revista literară, ”MOLDOVA LITERARĂ”, revista literară a Ligii Scriitorilor, filiala Iași, coordonator Mihai ȘTIRBU
– Antologia, Fundaţia Culturală „Romeo şi Julieta la Mizil”, președinte, Laurențiu BĂDICIOIU, 2018
– Revista literară, „SURÂSUL BUCOVINEI”, coordonator, Ioan Mugurel SASU, 2018
– Revista literară ” Feedback”, director Daniel CORBU, 2018
– Revista literară on-line,”Cenaclul E- Creator”, director Ion Romeo ROȘIANU, 2018
– Antologia” StarPress ( revistă româno- americană), președinte Ligia DIACONESCU, 2018( va apărea în anull,2019)
– Antologia Cenaclului ”ia’şi scrie” – cenaclu literar-artistic, preeședinte Anton Constantin, 2018
– Reviste literare on-line: ”ANOTIMPURILE EXPRESIEI IDEII”, publicații pe pagina Asociația ”UNIVERSUL PRIETENIEI”, Cenaclul POETIC ”SCHENK”, Cenaclului ”ia’şi scrie” , Președinte, Anton Constantin;- cenaclu literar-artistic” ”LIGA SCRIITORILOR” – Iași, etc.

  • Recenzii pentru cărți de poezie și proză, (prefață și posfață) la nenumrărate cărți
  • Participare activă la numeroase lansări de carte, evenimente culturale literar- artistice.
  • Recitaluri de poezie creație proprie, dar și din creațiile multor poeți contemporani și nu numai.
  • Referințe făcute de nume remrcabile din U.S.R.

Poeta este:
– ambasador Cultural al orașului Lyon, Franța;
– membru în Consiliul Univeritar de Formare Pofesională și Cercetare, Lyon, Franța;
– membru a Asociatia ”Kiac” a universităţii Konstanz, Germania, ”Alumni Club”;
– membru a ”Ligii Scriitorilor” din România, Filiala- Iași,
– membru a Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, ( A.J.S.T.R.);
– membru a Asociației ”UNIVERSUL PRIETENIEI”;
– membru a Asociației Literate ”Păstorel”. Iași (ALPI) ;
– membru a Cenaclului „ia’şi scrie”-cenaclu literar-artistic”;
– membru fondator, Uniunea Creatorilor de Artă, Iași ;
– membru în CENACLUL POETIC ”SCHENK”.

Lasă un răspuns