«

»

USR Filiala Timișoar: Dorcescu – Borchin Mirela-Ioana

Mirela_dorcescu_

Mirela Borchin – Prozator, eseist, critic literar, traducător din limbile engleză și spaniolă.
Născută la 15 mai 1966, în Timișoara, județul Timiș.
Anul primirii în Uniunea Scriitorilor: 2018
Date generale – soția poetului Eugen Dorcescu (din 18 august 2017).
Studii:

Liceul de Filologie din Timişoara (1980–1984); Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara (1984 – 1988);
Şcoala doctorală a Universității de Vest din Timişoara (1993 – 1999);
Doctor în Filologie (1999) la Universitatea de Vest din Timişoara. 2005-2007,
Grant național, Termeni poetici arghezieni, director de grant: Simona Constantinovici (Membri: G.I. Tohăneanu și Mirela-Ioana Borchin). 2011-2013,
Grant internațional LIDHUM (Dezvoltarea literarităţii în domeniul umanist), Universitatea de Ştiinţe Aplicate Zürich, Elveţia, în colaborare cu Universitatea din Coventry, Marea Britanie. 2013-2014,
Grant internațional AWEAST (Scrierea academică în Europa de Est), Universitatea din Zürich (grant de valorizare).

Activitatea profesională:

Profesor la Şcoala Generală din Deta (1988 – 1990);
Preparator, asistent, lector (1990 – 2001), Conferenţiar (din 2002); Prodecan al Facultăţii de Litere, Teologie şi Istorie (2004-2008), şef al Catedrei de limba română (2008-2012), Director al Departamentului de studii româneşti (2012 – 2016), Universitatea de Vest din Timişoara.

Poziții onorifice (asociații, organizații etc.) :

Membră a următoarelor organizații profesionale internaționale : EATAW (din 2011), CSRT (din 2014) și CSAP (din 2014).
Colaborări la periodice:

„Academia.edu”, „Agero” (Stuttgart), „Almăjana”, „Almăjul”, „Alternanţe” (München), „Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Științe filologice”, „Anotimpuri literare”, „Argeș”, „Aşii români”, „Banat”, „British and American Studies”, „Caiet de semiotică” (redactor-responsabil, 2002 – 2013), „Cetatea lui Bucur”, „Clipa”, „Coloana infinitului”, „Cronica veche”, „Discobolul”, „Interferențe”, „Limba română”, „Naţiunea”, „Orient latin”, „Orizont”, „Paralela 45”, „Questiones Romanicae”, „Philologica Banatica”, „Portal Măiastra”, „Pro Litera”, „Romanian Journal of English Studies”, „Semne – Emia”, „Tabor”, „Tibiscus”, „Timişoara”, „Vatra veche” etc.
Colaborări la:

Radio Timișoara; TVR 3; TV Europa Nova.
Volume publicate în limba română:
Proză:

Punctul interior [roman], Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010;
Apa [proză scurtă], Timişoara, Editura Mirton, 2016;
Celesta, roman, Text coperta a IV-a: Livius Petru Bercea, Editura Mirton, Timișoara, 2018;
Spre nicăieri [roman], I. Piatra de silex; II. Întâmplător sau nu? Timişoara, Editura Eurostampa, 2014 (coautor).

Eseistică, semiotică, hermeneutică, teorie literară:

Paradigme ale comunicării – limbaje şi limbi, Timişoara, Ed. Excelsior, 2001;

Dicţionar de comunicare (lingvistică şi literară), I. Ştiinţele limbajului, ştiinţele literaturii, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2002; II. Textul literar-Intertextualitatea, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2003; III. Romanul ca gen. Metafora, Editura Excelsior Art, 2005 (Coautor: Doina Comloșan);

In honorem Magistri G. I. Tohăneanu, Timişoara, EUVT, 2005 (Coordonator);

Comunicarea orală, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006;

Comunicare şi argumentare, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2007, cu o Prefață de Alina Pamfil (Coordonator);

Semantica modurilor incertitudinii, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2011;

Eugen Dorcescu și vocația vectorială a Nirvanei, Eseu hermeneutic, 150 de pagini, referitor la ediția definitivă a poeziei lui Eugen Dorcescu (vezi infra);

Etern, într-o eternă noapte-zi. Eseu hermeneutic în dialog cu Poetul Eugen Dorcescu, Editura Mirton, Timişoara, 2016;

Despre Eugen Dorcescu. Volum omagial 75, Editura Mirton, Timişoara, 2017 (Coordonator);

Primăvara elegiei (Despre Elegiile de la Carani de Eugen Dorcescu), Texte coperta a IV-a: Radu Ciobanu și Livius Petru Bercea, Editura Mirton, Timișoara, 2017.
Ediții îngrijite:

EUGEN DORCESCU, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie. Ediţie îngrijită şi eseu hermeneutic (Eugen Dorcescu și vocația vectorială a Nirvanei, 150 p., vezi supra)
de Mirela-Ioana Borchin, Timişoara, Editura Eurostampa, 2015.
Eugen Dorcescu, Sub cerul Genezei, Redactor de carte, Selecție și Notă asupra ediției: Mirela-Ioana Bochin, Editura Mirton, Timișoara, 2017;
Mitropolit dr. Vasile Lazarescu, Pastorale și predici, Editura Partoș, Timișoara, 2018

Traduceri :

Andrés Sánchez Robayna, Por el gran mar / Marea cea mare, Editura Mirton, Timișoara, 2019.
Premii, distincţii:

Premiul de excelenţă pentru Eseu pe teme spirituale, Festivalul-concurs internaţional „Lumină lină”, Ediţia a XIII-a, Timişoara, 14 septembrie 2016;
Premiul special al Juriului Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, 12 decembrie 2016, pentru Ediţia definitivă (nevarietur) Eugen Dorcescu, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015;
Nominalizare la Premiul Academiei Române, cu ediția critică Eugen Dorcescu, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timișoara, 2015 (Propunere a Universității de Vest, Timișoara, 2017);
Premiul de excelență pentru Eseu și Premiul de excelență pentru Critică literară, pentru lucrarea Primăvara elegiei, Festivalul-concurs internaţional „Lumină lină”, Ediţia a XIV-a, Timişoara, 13 septembrie 2017;
Diplomă de excelență, conferită de S. L. A. „Tibiscus”, Uzdin, Voivodina, Serbia, 5 ianuarie 2018;
Marele Premiu la Festivalul-concurs internațional „Lumină lină”, Ediția a XV-a, Timișoara, 14 septembrie 2018, pentru ediția critică Mitropolit dr. Vasile Lazarescu, Pastorale și predici, Editura Partos, Timișoara, 2018;
Premiul SILVIUS – BATA MICLEA , pentru contribuții deosebite în publicistică, decernat de Societatea literar –artistică TIBISCUS,
Uzdin (P.A. Voivodina , R.Serbia), 14 noiembrie 2018.

Referințe critice:
În periodice:

Nadia Obrocea, Mirela-Ioana Borchin, Prelegeri de lingvistică (2010), „Philologica Banatica”, 2011, p. 124-128; Eugen Dorcescu, Despre iniţierea în suferinţă, „Orient latin”, XXII, 2015, nr. 1, p. 26-27; Iulian Chivu, Poezia ca existenţă reflexivă – săvârşire întru desăvârşire, „Portal-Măiastra”, XI, 2015, nr. 4, p. 41 – 42; Maria Bologa, Un mare exerciţiu spiritual. Eugen Dorcescu, „Nirvana. Cea mai frumoasă poezie”, „Actualitatea literară”, Lugoj, 53-54, noiembrie-decembrie, 2015, p. 6; Livius Petru Bercea, „Armă îmi este cuvântul iubitor şi îndurerat”, „Poesis”, XXVII, 2016, nr. 1-2-3, p. 17-19; Eugen Dorcescu, O mare carte de şi despre dragoste, „Portal Măiastra”, XII, 2016, nr. 1, p. 18; Constantin Stancu, Timpul ca un glonţ, „Confluenţe literare”, 29 februarie, 2016; Iulian Chivu, Conectivităţi hermeneutice cu Mirela-Ioana Borchin, „Constelaţii diamantine”, VII, 2016, nr. 3, p. 8-9; Livius Petru Bercea, „O epopee lirică dedicată condiţiei umane”, „Naţiunea”, VI, 2016, 17 aprilie; „Agero”, 13 iunie, 2016; Iulian Chivu, Apa – spaţiu al memoriei şi al venerării, „Vatra veche”, VIII, 2016, nr. 2, 31-32; Valentina Becart, Peste fiecare piatră, trupul meu de apă…, „Banat”, III (XIII), 2016, nr. 1-2-3, p. 33 – 51; Ion Jurca Rovina, Interior existenţial şi recurs la realitate, „Paralela 45”, 3 mai 2016; Livius Petru Bercea, Poezie şi hermeneutică, „Portal Măiastra”, 3, 2016, p. 26-27; Cristina Ştefan, Impresii de lectură: Apa de Mirela-Ioana Borchin. Cu o Prefaţă de Eugen Dorcescu, „Actualitatea literară”, VI, 2016, nr. 55 – 56, p. 6; Maria Niţu, Alchimist la porţile Nirvanei, „Orizont”, 7, 2016, p. 22; Laurenţiu Nistorescu, Un portret distopic al imaterialităţii fiinţei, „Paralela 45”, 5 septembrie 2016; Iulian Chivu, Apa – spaţiul memoriei şi al venerării, „Tribuna”, nr. 336, 1-15 septembrie, 2016, p. 10-11; Snejana Ung, În dialog…, „Orizont”, nr. 9, 2016, p. 11; Claudiu T. Arieşan, Sacralităţi de septembrie III, „Orizont”, nr. 9, 2016, p. 23; Radu Ciobanu, Ce nu au văzut alţii, „Actualitatea literară”, nr. 63, 2016, p. 4 ; Livius Petru Bercea, Dubla hermeneutică, „Banat”, 4-5-6, 2016, p. 59 – 68; Constantin Stancu, Eugen Dorcescu: Bătrânul, avatarul, arhi-amintirea, fericirea, „Armonii culturale”, 7 octombrie 2016; „Cetatea lui Bucur”, 92, 2016; „Naţiunea”, 29 octombrie 2016; „Sintagme literare”, 6, 2016, p. 51 – 52; Livius Petru Bercea, Dialog în teritoriu liric, „Banat”, 10-11-12, 2016, p. 84 – 88; Constantin Stancu, Timpul ca un glonţ, „Semne – Emia”, 1, 2, 3, 2016, p. 36 – 37; Cristina Ştefan, Eugen Dorcescu – Poetul între critica literară şi necunoscut, „Semne – Emia”, 1, 2, 3, 2016, p. 41 – 45; Cristina Temu, Poezia spirituală, „Confluenţe literare”, 17 noiembrie 2016; „Armonii culturale”, 18 noiembrie 2016; „Melidonium”, 20 noiembrie 2015; Iulian Chivu, Revelaţiile interviului. Mirela-Ioana Borchin – Eugen Dorcescu, „Constelaţii diamantine”, VII, 2016, nr. 11, p. 14 – 18; Remus V. Giorgioni, Mirela-Ioana Borchin, Apa, „Actualitatea literară”, nr, 64, 2015, p. 15; Iulian Chivu, Apa – spaţiul memoriei şi al venerării, „Portal Măiastra”, nr. 4, 2016, p. 20; Dan Floriţa Seracin, Despre proza Mirelei – Ioana Borchin, „Portal Măiastra”, nr. 4, 2016, p. 22 – 23; Constantin Stancu, Eugen Dorcescu: Bătrânul, avatarul, arhi-amintirea, fericirea…, „Portal Măiastra”, XII, nr. 4, 2016, p. 37; Livius Petru Bercea, Dialog despre eternitatea poeziei, „Semne-Emia”, nr. 4, 2016, p. 16 – 18; Iulian Chivu, Dialoguri hermeneutice. Mirela-Ioana Borchin – Eugen Dorcescu, „Banchetul”, II, nr. 13-14-15 (ianuarie-februarie-martie), 2017, p. 9 – 13; Claudiu T. Arieșan, Esențele cetății, „Orizont”, XXIX, nr. 3(169), 2017, p. 21; Iulian Chivu, Eugen Dorcescu, retrospectivă aniversară, „Alternanțe”, V, Nr. 2 (15 ), aprilie 2017; „Constelații diamantine”, VIII, nr. 4 (80), aprilie 2017, p. 31 – 33; „Națiunea”, 23 aprilie 2017; (Zenovie Cârlugea), Eugen Dorcescu – 75, „Portal Măiastra”, XIII, nr. 2 (51), 2017, p. 25 – 32; Carmen Neamțu, Despre Dorcescu, în 10 ipostaze, „Arca”, 4-5-6, 2017, p. 267 – 270; Constantin Stancu, Mirela-Ioana Borchin și fenomenul Dorcescu, „Națiunea”, 27 mai 2017; Laurențiu Nistorescu, Cartea-ecou, ca metodă critică, „Paralela 45”, 1 august 2017; Livius Petru Bercea, Biografia unei cărți, „Paralela 45”, 5 septembrie 2017, p. 4; Iulian Chivu, Text și textualitate în orizont holist-hermeneutic, „Națiunea”, 12 septembrie 2017; „Portal Măiastra”, XIV, nr. 1, 2018, p. 32; Eugen Dorcescu, „Spre nicăieri”: romanul anului 2014, „Națiunea”, 19 octombrie 2017; Eugen Dorcescu, „Spre nicăieri” sau dureroasa iluzie a realului, „ Cronica veche”, VII, nr. 10 (81), octombrie 2017, p. 9; Eugen Dorcescu, „Spre nicăieri”: Saga unui mitropolit uitat, „Alternanțe”, München, VI, nr. 1 (18), 2018, p. 39-40; Mariana Pâșlea, Un roman de dragoste și moarte, „Națiunea”, 3 februarie 2018; Livius Petru Bercea, Între realitate și ficțiune, „Paralela 45”, 6 februarie 2018, p. 3; „Vâlcea Turism”, 5 aprilie, 2018; Anișoara-Violeta Cîra, „Celesta” și…linia în aer, „Confluențe literare”, 15 februarie 2018; Anișoara-Violeta Cîra, CELESTA: romanul unui coup de foudre, „Alternanțe”, München, VI, nr. 2 (19), p. 53 – 55; Valentina Becart, Cu sufletul la vedere: Romanul Celesta (o poveste de dragoste), „Confluențe literare”, 15 februarie 2018; Şerban Foarţă, Portret de scriitor, „Melidonium”, 18 februarie 2018; Cristina Temu, Celesta – o reinterpretare a sentimentelor, „Confluențe literare”, 20 februarie 2018; Monica M. Condan, „Spre nicăieri” sau punct ţintit, în „Coloana infinitului”, nr. 104, anul XXI; Anişoara Violeta Cîra, „Spre nicăieri” – cartea confruntării cu adevărul, în „Armonii culturale”, 26 februarie 2018: „Melidonium”, 26 februarie 2018; Livius Petru Bercea, Celesta: mic tratat de fericire, „Cronica veche”, VIII, nr. 3, martie 2018; Constantin Stancu, „Celesta” sau definiția supremă a Iubirii, „Națiunea”, 21 aprilie 2018 ; Constantin Stancu, Edenul de lângă noi, „Banchetul”, III, nr. 28 – 29 – 30, 2018, p. 168 – 169; „Portal Măiastra”, XIV, nr. 3(56), 2018, p. 29; „Vatra veche”, X, nr. 6 (114), iunie 2018, p. 31 – 32; Cristina Temu, Aspecte de limbaj și stil în romnanul Celesta de Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, „ Confluența literare”, 22 mai 2018; Anișoara-Violeta Cîra, Apa – sau condiția femeii în lupta pentru fericire, „Confluențe literare”, 30 mai 2018; „Coloana infinitului”, XXI, nr. 105, p. 54 – 59; Cristina Temu, De la valențe tainice, la semnificații concrete (romanul Apa de Mirela-Ioana Dorcescu), „Confluențe literare”, 9 iunie 2018; Ildiko Gabos Foarță, Un roman autoanalitic: „Celesta”, de Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, „Confluențe literare”, 11 octombrie 2018; „Armonii culturale”, 11 octombrie 2018; Mariana Pâșlea, Era în noiembrie…, „Confluențe literare”, 13 octombrie 2018; Anișoara-Violeta Cîra, Labirintul simbolurilor în „Celesta”, „Confluențe literare”, 14 octombrie 2018; Elisabeta Bogățan, Mirela-Ioana Dorcescu despre Gheorghe Zamfir, ca exponent al miracolului românesc, „Confluențe literare”, 19 octombrie 2018; Șerban Foarță, MIRELA, în trei ipostaze, „Confluențe literare”, 2 noiembrie 2018; „Melidonium”, 4 noiembrie 2018; „Armonii culturale”, 5 noiembrie 2018; Livius Petru Bercea, Lectura, în temeinicie şi modernitate, „Paralela 45”, 6 noiembrie 2018, p. 4 – 5; Dumitru Rada, Ligament la Ildikó Gábos-Foarţă, „Paralela 45”, 6 noiembrie 2018, p. 4, 8.
În volume:

G.I. Tohăneanu, Prefață la volumul Modalitatea și predicatul verbal compus, Timișoara, Editura Helicon, 1999; Valentina Bobină Vucovan, Punctul interior şi punctele de suspensie, în Sărbători ale cuvântului, Timişoara, Editura Marineasa, 2013, p. 202 – 209; Eugen Dorcescu, Autodialogul erotico – agapaic: „Apa”, în In honorem Magistri, Crişu Dascălu 75, Timişoara, Editura David Press Print, 2016, p. 122-131; Eugen Dorcescu, Proza Mirelei – Ioana Borchin sau reminiscenţa Paradisului pierdut, Prefaţă la Apa, Timişoara, Editura Mirton, 2016, p. 5 – 19; Iulian Chivu, Prefață la Etern într-o eternă noapte-zi, Editura Mirton, Timișoara, 2016, p. 7 – 19; Doina Bogdan-Dascălu, Borchin, Mirela-Ioana, în: Academia Română, Enciclopedia Banatului, 2, Literatura, ediția a II-a, Timișoara, Editura David Press Print, 2016/ 2018; Anişoara-Violeta Cîra, Realismul simbolic. Eseistica şi proza Mirelei-Ioana Dorcescu, ISSUU. 2018; ediția a II-a, revăzută și adăugită, Timișoara, Editura Mirton, 2018; Iulian Chivu, Heterogene, Editura Sitech, Craiova, 2018, p. 45 – 72, 91-96.

Lasă un răspuns