«

»

Dramaturgul Ion Luca, sergent sanitar în Primul Război Mondial

Ion Luca, născut la data 7 decembrie 1894, la Roman, a fost un dramaturg și eseist român. Ion Luca a urmat Școala primară la Roman și Bacău, și a continuat studiile la Seminarul ,,Veniamin Costache” din Iași. Licentiat in drept la Universitatea din Iași și în teologie la București, își va lua doctoratul in ambele discipline. In timpul Primului Război Mondial a fost încadrat ca sergent sanitar in Rusia, intr-un spital orășenesc din Nikolaev (1917-1918). A fost diacon, apoi profesor si avocat la Bacău. După 1930, s-a dedicat teatrului și a debutat in anul 1933, pe scena Teatrului National din București, cu piesa ,,luda”. Spre sfârșitul vieții, dramaturgul Ion Luca s-a stabilit în Vatra Dornei, unde a activat ca învățător.
A compus și publicat peste 40 de piese de teatru, unele dintre ele fiind jucate de teatre din București, Iași, Cluj și Bacău: ,,Cele patru mări”, ,,Alb şi negru”, ,,Chiajna”, ,,Dumitru”, ,,Cuza Vodă”, ,,Leana Vrăjitoarea”, ,,Pelina”, ,,Amon-Ra”, ,,Salba Reginei”, ,,Femeia Cezarului”, ,,Năframa iubitei”, ,,Javra pământului”, ,,Marisa”, ,,Neliniştea doamne„i, ,,Fiica bărbatului”, ..Când ţipa animal”l, ,,Apele-n prag” şi ,,Iubire învrăjbită” etc. Despre personalitatea lui Ion Luca, profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu, consemna:

[…]Teatrul lui Ion Luca acoperă cu modalităţile de scriitură un spaţiu european larg, pornit de la istorismul lui Shakespeare şi ajuns la speologia psihologică a unui Stindberg. Eroii săi sunt decât arareori oameni cotidieni, cu liniaritate repetabila şi cu amplitudinea lăuntrică neînsemnată ci ei formează o dinastie de supercaractere. Luca este un speolog psi până la obsesie, iar peştera sa preferată, în întunecimea căreia se complace coboară mereu rămâne cea a Evei. Pe cheagul acestor căutari subterane, autorul crează o altă istorie a timpurilor şi o altă logică a demersului faptic.

În anul 2013, Liviu Chiscop a publicat la Editura Bacovia din Bacău o lucrare monografică intitulată Drama lui Ion Luca. Despre această lucrare, criticul de artă Vasile Pruteanu, remarca:

[…] Autorul monografiei îndeplinește un superb ritual de regăsire și revalorificare a unui talentat dramaturg băcăuan, pierdut în penumbra vremurilor, de cele mai multe ori vitrege și ostile. Este un admirabil efort de a scoate din uitare un literat de mare sensibilitate, marginalizat nu din rea-voință, ci mai mult din negrijă. Cu toate că numeroși autori au scris despre Ion Luca și despre dramele sale teatrale (precum Marin Cosmescu, Gheorghe Pătrar, Carol Isac ș.a.), Ion Luca rămâne în continuare un necunoscut, chiar dacă Teatrul Bacovia i-a montat, de-a lungul anilor patru piese, „Cele patru Marii”, „Pelina”, „Morișca” și „Icarii de pe Argeș”. Despre această din urmă piesă nu s-a învrednicit nimeni să scrie măcar un cuvânt sau să-i anunțe premiera. Să fi fost Ion Luca un dramaturg netalentat, cum îl credeau unii băcăuani? Nicidecum![…]

Dramaturgul și eseistul Ion Luca a încetat din viață la 30 ianuarie 1972, la Vatra Dornei.

LUCA ION (1894-1972), dramaturg, eseist

Sorin Grumuș

Bibliografie:
– ANTE, LAURIAN, O antologie a literaturii nemțene, Editura Mușatinia. Roman, 2006.
– ,,Ziarul de Bacău” , 4 iulie 2013.

Lasă un răspuns