«

»

Magdalena şi Constantin Mănuță: Antologia unui cenaclu literar – artistic

A ieşit de sub tipar o nouă publicaţie cu privire la istoria apariţiei şi activităţii de la început şi până în prezent a Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE, la Editura StudIS, Iaşi, 2019, sub coordonarea scriitorilor NINA GONŢA şi Constantin ANTON, intitulată ANTOLOGIE, o Cronică a şedinţelor susţinute în perioada anilor 2017-0218.
Lucrarea, o spunem din capul locului nu este o Antologie propriu-zisă, ci o istorie, o oglindă a activităţii derulate pas cu pas în răstimpul ce a trecut de la înfiinţare, vineri 29 septembrie 2017 la orele 17,00, la sediul Filialei „Ion Creangă” a Bibliotecii judeţene „Gh.Asachi”Iaşi.
Este un JURNAL DE CENACLU – „Incursiuni”, care evidenţiază toate şedinţele de până acum, în număr de 18 – un bilanţ de etapă, riguros consemnat şi redactat de scriitorii: Nina Gonţa, Constantin Anton, deosebitul jurnalist scriitor Dan Teodorescu, Lidia Gonţa Grosu, Ana Onică, Ana Opran, Liliana Tirel, sunt doar câţiva dintre mulţii moderatori ce au condus şedinţele cenaclului de-a rândul celor 18 întâlniri.
La pagina 127 vom întâlni o succintă Posfaţă la această carte – jurnal antologic, semnată de scriitorul preşedinte al Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE, Constantin Anton.
Cenaclul literar – artistic IA’ŞI SCRIE are şi un Imn propriu compus la propunerea membrilor încă de la constituire. Versurile au fost scrise de poetul Titi Nechita şi profesorul Teodor Munteanu, iar muzica a fost compusă de cantautorul Teodor Munteanu. Este interpretat la fiecare ședință de ansamblul Cenaclului – „Speranța”, condus de poeta Sofia Doina Gavrilă care deţine şi funcţia de conducător artistic. Imnul Cenaclului a fost cântat pentru prima oară la Şedinţa cu nr.5 din 4 martie 2018.
Remarcăm în cuprinsul publicaţiei o rubrică atractivă şi siropoasă intitulată DIN CULISE susţinută de scriitoarea Nina Gonţa cea care a redactat şi Anexele: Regulament – cadru de organizare a Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE, Lista autorilor care şi-au lansat cărţi în cadrul Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE , Indice Bibliografic/ de nume, cartea încheindu-se cu un bogat Album de fotografii, imagini din timpul desfăşurării lucrărilor cenaclului.
Secvenţa JURNAL DE CENACLU are o structură asemănătoare cu a unui proces-verbal întocmit artistic-literar, ca o oglindă fidelă a ceea ce s-a întâmplat în fiecare şedinţă însoţită de atrăgătoare Afişe – invitaţii viu colorate, bine structurate prin formă şi conţinut.
Încercăm aleatoriu să spicuim câteva date, fapte, poziţii şi atitudini critice din cadrul dezbaterilor unor şedinţe. Sub genericul „a consemnat…” apar în mod frecvent numele preşedintelui Constantin Anton, scriitoarei Nina Gonţa, Lilianei Tirel, dar mai presus de toţi jurnalistul-sciitor Dan Teodorescu care a dat publicităţii toate consemnările făcute de domnia sa: „Basarabeanca Nina Gonţa o învingătoare pe altarul culturii româneşti” articol apărut în revista „Vocea Ta” a Agenţiei de presă Aşii Români, cu sediul în Nürnberg-Germania, manager general Ionele van Rees-Zota, din 18 noiembrie, 2017, referindu-se în conţinutul acestui material la Şedinţa nr. 3 în care Nina Gonţa şi-a lansat un număr de cărţi despre care au vorbit scriitorii: George Călin care afirmă că Nina Gonţa în cartea Memorii bolnăvicioase împrăştie lumina pe care o primeşte, Constantin Mănuţă referindu-se la aceeaşi carte mărturiseşte că ”sunt şi eu un om bolnav şi mă adaptez la cartea Ninei Gonţa care se apropie de proza subiectivă şi aici m-am gândit la Mircea Eliade. Orice suferinţă fizică o determină pe cea morală (…) personajul se confundă cu naratorul iar literatura este scrisă sub imperiul inspiraţiei!”, Adriana Sorete-Arbore, Doiniţa Guriţă, Mihai Păstrăguş, Corina Matei-Gherman afirmă despre cartea Nostalgii, vise, insomnii că autoarea este născută cu harul creaţiei, foloseşte un stil direct…”
Între cele 15 lansări de carte derulate în cadrul Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE amintim pe scriitorii Nicu Stancu, Constantin Anton, Nina Gonţa, Liliana Tirel, Viorica Şerban etc.
La şedinţa cu Nr. 11, din 5 august 2018 Dan Teodorescu prezintă lansarea a două cărţi aparţinând doamnelor Mărioara Atitienei, Străfunduri de lumină şi Mariana Piersică cu cartea de poezie La trecerea timpului dintre cer şi pământ şi în acelaşi timp anunţându-şi propria-i lansare a cărţii Născut pe Lăpuşneanu. Dan Teodorescu continuă să consemneze sedinţele Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE, astfel că la întâlnirea din 19 august 2018, când şi-a lansat o carte de versuri Paşi prin Univers doamna Liliana Tirel, a fost invitat de onoare poetul Emilian Marcu care a subliniat în cuvântul său despre carte, că este „interesantă, pătrunsă de mirajul iubirii”, multe poeme fiind adevărate „ode ale iubirii”, din partea autoarei o „dăruire deplină pe altarul cuvântului”, poemele sunt incantaţii în Univers”, o adevărată coridă a sentimentelor” iar din punct de vedere stilistic autoarea reuşeşte să personalizeze Cuvântul, creează o „magie a cuvintelor – un templu ezoteric”, că în fiecare carte trebuie să găsim un „grăunte de aur” spiritual. Au mai vorbit despre cartea doamnei Liliana Tirel zece scriitori invitaţi la această lansare, Dan Teodorescu afirmând că doamna Liliana Tirel scrie o „poezie de excepţie” în lirica ieşeană.
În cadrul Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE s-au făcut remarcaţi şi artişti plastici, astfel că la întâlnirea din 7 octombrie 2018 au fost lansate două opere de cultură diferite: o carte de proză a Vioricăi Şerban , Focul din tălpi şi o expoziţie de pictură cu titlul Frumosul şi urâtul în arta naivă românească a creatorului – pictorului naiv Calistrat Robu. Din intervenţiile autorilor, Dan Teodorescu a consemnat: „Pentru mine această carte, sublinia Viorica Şerban: „Focul din tălpi înseamnă viaţă, este trezirea la viaţă. Acel sărut pe talpă o readuce pe ea (eroina cărţii) la viaţă.”, iar pictorul Calistrat Robu mărturiseşte: „Arta naivă este arta ţăranilor şi eu mă consider un ţăran. Noi nu folosim perspectiva şi culorile alese,(…)Arta mea este a inadaptaţilor… suntem o generaţie de artişti de artă naivă pe cale de dispariţie, deoarece după noi nu mai vine nimeni!”
Printre cei care au luat cuvântul pentru a-şi spune părerea despre cele două lansări de proză şi culoare a fost remarcată doamna Lidia Gonţa Grosu cunoscută scriitoare din Basarabia care a venit la această întrunire, la invitaţia Vioricăi Şerban, a subliniat acest amănunt. S-a arătat încântată de tot ce-a văzut şi a auzit în această zi frumoasă de toamnă… punctând că „au fost mai mulţi – prezenţi cu gândul – care au susţinut ideea de consolidare a artelor, spaţiul pentru care merită a ne sacrifica timpul de duminică, însele ele, artele, fiind MAREA NOASTRĂ DUMINICĂ prin care vorbeşte Cel de Sus. Important a fost şi rămâne să-l auzim pe EL, pentru a fi aproape unul de celălalt şi a ne admira prin ceea ce suntem…”
În concluzie Dan Teodorescu spune scurt: A fost un splendid matineu cultural la Cercul Militar din Iaşi, locul unde a fost găzduită şedinţa cu Nr. 15 a Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE.
Debutul literar şi l-au făcut mai mulţi creatori de frumos printre care: poeta Netyy POPA o ardeleancă-olteancă din Valea Jiului la Iaşi, care mărturiseşte legătura sufletească cu acest oraş podoabă a Moldovei, oraş plin de cultură, unde a trăit cele mai minunate clipe ale adolescenţei sale, dragostea ei pentru Iaşi, dorinţa de a-şi lansa aici cartea Intensă trăire lucru ce s-a întâmplat în Şedinţa nr. 7/06.05.2018.
Dan Teodorescu observă că „Oana Frenţescu nu este numai un bun cadru medical, dar şi o bună poetă, uneori prea timidă, şi asta nu e rău, deoarece modestia şi timiditatea în literatura ieşeană fac casă bună cu performanţa poetică!”. Astfel a fost văzută Oana Frenţescu la debutul celor trei cărţi: Cuvinte nerostite, Dincolo de fereastră şi Copacii aleargă o dată cu mine.
Oana Frenţescu este o poetă cu „un stil literar elaborat, plin de rafinament artistic, cu o metaforă încărcată de semnificaţii şi de trăiri profunde” remarcate de Nina GONŢA care punctează în continuare activitatea poetei în reviste şi grupuri culturale on-line, unde publică periodic, remarcând în acelaşi timp similitudinile cu poezia Anei Blandiana.
Nu întârzie să sublinieze în intervenţia sa Oana Frenţescu despre sine şi despre poezie, făcând judecăţi de valoare din care amintim şi noi : „poezia se întoarce într-o buclă de timp, după care sfâşie umbra prezentului într-o cavalcadă de cuvinte, ce mă trag de mânecă.”, „poezia este o libertate a scrisului fără ipocrizie, creând miracole între oameni”.

Un lucru inedit îl găsim în paginile acestei lucrări sub titlul Din culise – Nina Gonţa, protagonista principală a acestor manifestări culturale ce-şi desfăşoară cu multă rigurozitate întâlnirile bine structurate. O scriitoare, poetă, dramaturg, ziaristă este Nina Gonţa, basarabeancă stabilită în România – Iaşi de mai mulţi ani.

Doiniţa Guriţă sublinia la lansarea cărţii Fărâme că: ,Nina Gonţa observă momente de viaţă, vrea să vadă ce este în spatele cortinei”, o surprindere care se confundă cu realitatea firească a personalităţii sale.
Are mereu iniţiativă, este creativă pe plan literar, dar şi al vieţii, managementului organizaţiei. De la ea a pornit crearea Imnului, de la ea a pornit ideea asocierii cu alte formaţiuni literare din Iaşi în ideea colaborării şi sprijinului reciproc, „identitate, libertate, fără constrângeri exterioare, fără a ne supune cuiva, fără înregimentări de nici un fel, nici „politice” nici „militare” şi …foarte transparent.”. Lucrurile au decurs o perioadă bună până când ceva a determinat întreruperea colaborării cu Liga Scriitorilor Români Filiala Iaşi. De aici a apărut din nou problema unde vor desfăşura şedinţele Cenaclului? Noi căutări, noi tatonări, speranţe în spatele uşilor mereu închise, fără sprijin de nicăieri chiar şi din partea conducerii cenaclului. Într-o bună zi tot Ea a avut o revelaţie bună: „din prea multă îndrăzneală, poate, o scrisoare – rugăminte către Directorul Complexului Muzeal Moldova Iaşi, d-nei Lăcrămioara Stratulat să ne „aciuiască”(chiar acest cuvânt l-am folosit…) pe lângă un muzeu ieşean, relatându-i, totodată, tot adevărul despre înfiinţarea Cenaclului IA’ŞI SCRIE, inclusiv despre peregrinările noastre, deci…adevărul gol-goluţ.” şi atunci şi-a adus aminte de vorba mamei sale „îndrăzneala…vină n-are!” şi a funcţionat, au primit undă verde să-şi susţină întâlnirile la Muzeul „M. Kogălniceanu” Iaşi, acasă la boierul moldovean, om politic de mare anvergură, care ne-a dus faima în lume”. Şi totuşi după toate mulţumirile, plecăciunile de rigoare către cele două personalităţi ale Iaşului care ne-au înţeles şi ajutat, noi mai sperăm să revenim la matcă unde ne-am înfiinţat ca organizaţie culturală ieşeană, subliniază printre rânduri Nina Gonţa.
„Oricât de ocupat ai fi, trebuie să găseşti timp ca să citeşti. Altfel vei capitula în faţa ignoranţei spunea Confucius iar Gabriel Liiceanu afirma: „cărţile sunt unelte de trai, instrumente existenţiale” sunt îndemnuri celebre ce te pot mobiliza în lectură, dar şi-n participarea la acţiuni culturale specifice cărţii frumos scrise.
Anica Tănase venită recent de la Paris, cu lacrimi în ochi, dornică să audă vorbindu-se româneşte a subliniat la lansarea cărţilor Ninei Gonţa: „vin dintr-o ţară străină, acolo unde am auzit vorbindu-se româneşte doar în biserică. Mai rău este că sunt copii de români care nu ştiu să mai vorbească româneşte! Limba română trebuie păstrată şi apărată…”.
Cele mai multe consemnări ale derulării şedinţelor Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE au fost făcute de însuşi preşedintele organizaţiei, scriitorul – bibliotecar Constantin Anton. Nu ştim dacă este un lucru corect să consemneze preşedintele Cenaclului literar – artistic IA’ŞI SCRIE faptele şi evenimentele culturale, ci credem că ar fi bine să se delege un membru care să îndeplinească funcţia de secretar pentru procesele verbale literare ale şedinţelor desfăşurate.

Lasă un răspuns