«

»

Veronica Balaj: Cosmisian, un autor inedit

Comisian - Mouelle Roucher

Mouelle Roucher,  ,„Dezliterarea”  vol I

Înnoirile în creația literară, continuă. Sunt necesare. Fac parte din însăși ființa scrierii.Nu mă refer în mod special la cunoscutul val nou din literatura franceză a deceniilor trecute .Desigur, ecourile sale s-au diversificat și , firește s-au ampretat cu nota personală a scriitorilor care i-au urmat. Scriitorii tineri , cu talent, au cale liberă de-a se afirma într-o formulă novatoare .Este și cazul tânărului autor Cosmisian , care a semnat acest volum,Mouelle Roucher cu subtitlul Dezliterarea , incitant încă de la prima vedere. Ce va să zică acest termen oarecum inventat ? Este sublinierea conceptului , validat de vremuri și timp că,odată plecată în lume , o carte, își are propriul destin. Independent de creatorul său. La acest fapt se mai adaugă și o concepție proprie autorului Cosmisian, urmare a unei meditații profunde apropos de raportul și influența cuvântului scris asupra lumii. Intenția novatoare este explicitată în capitolul al 14-lea al volumului în atenție, unde autorul precizează: ,,Dezliterarea”este momentul în care cuvintele se desprind de structura lor firească, este un timp, aș zice, când cuvintele desprinse…au libera circulație să creeze o nouă poveste . Așa am putea parafraza concepția autorului.Revenind la cartea care poartă numele scriitoarei fermecătoare și recunoscută, Mouelle, admirată de autorul însuși, {care devine și personaj al poveștii nu doar rezoneur}, se impune a sublinia înainte de orice, evidenta ușurință a acestuia de-a dirija epicul într-o manieră modernă. Ne simțim atrași să-l urmăm pe autor la ..Vilă, un spațiu propice creației literare unde însă, Mouelle își trăiește iubirea, tristețea și deopotrivă, timpul personal, în sensul că minutele orele, clipele au semnificații doar atât cât le dăruie persona care le trăiește. Sunt secvențe simțite în parametri particulari de către eul său.
Epicul are drept cadru povestea de iubire a femeii celebre Mouelle, creatoare de frumos dar care,trebuie să suporte durerea unui episod tensionat , un accident care afectează viața lui Pierre cel mult iubit. Suprapunerea semnificațiilor și a semnificantului care însemnă de fapt trăire,este făcută cu măiestrie. Formula de punere în pagină este inventivă cu caracter de noutate.
Cosminian folosește instrumentele necesare , reușind să ne transpună în varii stări descrise cu sensibilitate și cu o minuție sugestivă remarcabilă. Tonalitatea filozofică accentuează stările. Ai spune că ai de-a face cu un maestru care transformă ideea de timp într-un ambient cu paliere mișcătoare. Toată povestea, epicul cărții se construiește pe eșafodajul timp. Timpul-trăit,{prezentul}, timpul-memorie, timpul–frică, timpul -regret, și, mai ales, timpul-iubire. De aici pornește creația artistică. Fiorul, romanul scriitoarei -personaj este vine să sublinieze aceeași dimensiune a timpului.Un eșafodaj al clipelor în trecere. Totul se leagă și se substituie unor trăiri acroșante, construite în planuri narative ca o derulare cinematografică. Secvență din secvență, planuri care secondează prin detaliu, trăiri răvășitoare :iubirea, coșmarul unei come, frica de-a pleca definitiv în alte coordonate, regretul, lumina amintirii .Nu doar în subsidiar , intervine scrisul ca element salvator. Toate acestea percepute la modul personal cum spuneam, intuim că vor contura încă o poveste ,așa cum autorul însuși o vede. Filtrată prin stările sale.
În cele 38 de capitole, cu titluri edificatoare, {ca un ghidaj preliminar}, cititorul este atras într-un scenariu acroșant în care, chiar semnatarul și creatorul poveștii devine personaj, exersând trăirea unui scriitor care completează epicul închegat în jurul iubirii trăite de Mouelle. Renumită și admirată de autorul devenit personaj.
Imixtiunea eului auctorial în poveste, este un element novator care-i dă parsonajului-autor libertatea inventivității. Tânărul scriitor impresionat de renumele artistic al fermecătoarei Mouelle construiește un alt spațiu vital aducând la rampă, visul . Aici încep acele nisipuri mișcătoare din poveste.O magie a ceea ce ar fi putut fi, a ceea ce se întâmplă de obicei sub dictatura timpului….
Detaliile sunt excepțional mânuite. Cu o valoare sugestivă incontestabilă. Întâmplările au o lumină la modul reflex . Ca într-o oglindă imaginară. În pandant se derulează realitatea epică în coordonatele sale reale iar pe de altă parte, interpretarea pe care el, rezoneurul care-i totodată și personaj o are pentru același fapt. Accentele meditative despre trecerea timpului fac un excurs ingenios constituindu-se ca plan distinct în legarea episoadelor epice. Timpul este văzut și ca timp personal și în alt palier, ca timp discursiv,ca timp constructiv apoi, precum este lgea firii, se transformă în factor distructiv. Scena în care ,Pierre, marea iubire a personajului principal, Mouelle, este în comă, este prilej de reflexii grave. Ne salvează vocea personajului-autor-rațional:”Mintea unui cititor curios poate fi ușor dirijată spre elemente ce compun idealul către care tind doi iubiți , dar emoția aceea nu poate fi comparată cu intervenția vieții, care scrie erate din timp în timp pe inimi descurajate .”pag.102.
Secvențele în care se insinuează un ton poematic, susțin nota de sensibilitate. Eugenie, desigur cu misterul aferent feminității, are parte de asemenea cuvinte alintătoare, oarecum în pandant- contrast cu momentele de suferință care o încearcă pe Mouelle când, întâmplarea dirijată de același factor timp , potrivnic de data aceasta, o pune în fața unui ring în care șuieră disperarea. Și în care este nevoită să intre. Timpul se pare că poate fi îmblânzit doar prin cuvântul scris, „dezliteraturizat,” devenind parte din arta de-a trăi. Cartea semnată de Cosminian are în structura sa , remarcabile planuri de profunzime secondate de vibrații sensibile, tandre dar care desăvârșesc ideea de trăire a timpului personal. Totul implică raportarea la marea trecere, la meditație și, nu mai puțin,la fascinația creației artistice.

Veronica Balaj

Mouelle Roucher,
Vol 1
„Dezliterarea”  Edit.Libris, 2019

1 ping

  1. Recenzie Mouelle Roucher – de Veronica Balaj | Cosmisian's Blog - Gânduri Neinfinite

    […] Articolul este publicat  pe http://www.melidonium.ro, sectiunea cultura  […]

Lasă un răspuns