Categorie Arhiva: Cultura

Dan Toma Dulciu – „Prolegomene și paralipomene” la nemurirea lui EMINESCU

Un volum consistent și extrem de interesant intitulat „Nevropatii atipice. Aspecte de patologie informațională” (Centrul Cultural – Spiritual VĂRATIC -2018) semnează cercetătorul Dan Toma Dulciu, înălțând cu încă o treaptă piedestalul eminescian în eternitate. Cartea debutează cu un citat din pledoaria prietenului său Ioan Slavici în favoarea ridicării unui monument arheului spiritualității românești, unul dintre …

Continue reading »

Galina MARTEA: Constatarea evenimentelor istorice – apariție editorială în onorarea Centenarului Marii Uniri

În semn de recunoștință pentru marele eveniment Centenarul Unirii a fost lansată ediția specială a revistei de cultură istorică COLUMNA 2000, serie nouă, editată de Universitatea „Ioan Slavici” din Timișoara. Fiind în al 19-lea an de existență, revista Columna 2000, cu numerele 73-74-75-76 (ianuarie-decembrie 2018), este o publicație remarcabilă care, la rândul ei, ar putea …

Continue reading »

Valenţiu Liviu Mihalcia: Kilometrul zero

Nu pot să nu observ faptul că, pe noi, românii, nu ne-a prins acest an al Marii Uniri în cea mai bună formă. Multe situații și evenimente, de anvergură mai mică sau mai mare, de mică sau mare importanță, au fost abordate din cele mai neașteptate puncte de vedere, care au fost tratate de prea …

Continue reading »

George Petrovai: În România centenară, necinstea e prima vioară!

Fiind an centenar (un veac de la înfăptuirea României Mari), anul 2018 trebuia să fie altminteri ca toți anii anteriori (interbelici, postbelici, bolșevici, postdecembriști) în ceea ce privește prosperitatea materială, progresul moral-spiritual și echilibrul social, cei trei factori puși la treabă de o cârmuire vrednică și datorită cărora națiunea are tendința de-a confunda mulțumirea generalizată …

Continue reading »

Victorin Lozinschi – Adina Lozinschi: Nostalgii de aur şi frunze de rubin

,,Filă după filă, cartea curge precum un râu într-un spaţiu emoţional viu, saturat de o intensă energie, mai mult imaterială decât materială, mai mult psihică decât fizică. O lume care ne pare cunoscută, dar este numai în aparenţă. Un univers uman absolut încântător și chiar fascinant prin împletirea dintre bogăţia sentimentelor și trăirilor sufletești cu …

Continue reading »

Ioan Miclău-Gepianu: Misiunea Poeziei este infinită!

Motto: ”…Cartea este viața unui om, iar omul este o carte în continuă scriere”. (I.M.G) ”…Poezia a fost și va fi întotdeauna apostolul și propășitorul libertății cu care ea este așa de strâns rudită”, ne dezvăluia Andrei Mureșanu în elogiile sale aduse vieții. ”…Poezia să îmbătrânească? De mii de ani cântă ciocârlia același cântec la …

Continue reading »

Vavila Popovici: Speranța se construiește!

„Speranța este visul omului treaz.” – Aristotel Miturile grecești, acele povestiri despre zei, sunt adevărate învățăminte morale, deoarece ele conțin adevăruri umane fundamentale. Unul dintre ele este mitul Pandorei care a încercat să explice originea răului. Povestea spune că atunci când Prometeu l-a imitat pe Zeus creând oameni perfecți din lut și dându-le apoi viață, …

Continue reading »

Ilie Bădescu: Neliniştea și realul. Pascal și Eminescu

1.Puterea neliniştii şi semnificaţia „lucrului” la Eminescu şi Pascal. Tradiţia „cugetărilor” în cultura europeană Europa răsăriteană a secolului al XIX-lea era o „Europă tragică”, aflată în „plină transmutaţie a valorilor (…), încă moştenitoare a miracolului grec, dar parvenind prin diversele faze ale umanismului la «Dumnezeu e mort !», a lui Nietzsehe” (Svetlana Matta, 1, p. …

Continue reading »

Vasile Menzel: ,,Polifonia artelor în teatrul muzical”

  Cine nu-şi aduce aminte de Fraţii Menzel Cu Vasile m-am reîntâlnit chiar anul acesta, la festivitatea acordării premiilor revistei noastre, când a făcut parte din „echipa” Eurostar, unde a editat mai multe albume. El este de departe cel mai harnic dintre cei doi fraţi, figurând până în prezent pe afişe. Vasile Menzel este o …

Continue reading »

Constantin Mănuță: Un Sonetist Redutabil – Mihai Merticaru

Mihai Merticaru apare ca un sonetist redutabil în cartea Vis și abis, apărută la Editura Muşatinia , Roman, 2018, dar şi-n celelalte cărţi de sonete:Arca lui Petrarca, Geometrie lirică, Arta euritmiei, Flacăra din piatră , Urciorul de aur și 101 sonete. Definind sonetul” o fantastică nuntă între pătrat şi triunghi”, Mihai Merticaru se doreşte a …

Continue reading »