Arhiva tag-ul: George Petrovai

George Petrovai – Folclorul şi sferele în care el îşi exercită influenţa

Partea I: Hans Cristian Andersen şi Petre Ispirescu, doi slujitori de marcă ai basmului nemuritor Este cât se poate de evident pentru oricine că arta populară o precede pe cea cultă. Dar specialiştii nu ne lasă să mergem cu arta populară până la primii fiori ai creaţiei umane, întrucât – spun ei – în acele timpuri …

Continue reading »

George Petrovai – Nevoia omului de fericire

Fericirea nu este un simplu concept ori un ideal imposibil de atins. Ea este o năzuinţă neîntrerupt umană, ce poate şi trebuie să fie convertită în realitate, dar o năzuinţă articulată pe firea, educaţia şi aspiraţiile fiecărui individ în parte. Fiind, deci, în egală măsură produsul şi generatorul echilibrului lăuntric al omului, un echilibru de …

Continue reading »

George Petrovai – Cuvinte-ncuminţite (VI)

(Pilule fără efecte secundare) 1.Atotmuritorii sunt acei oameni care în timpul vieţii învaţă nu doar cum să trăiască, ci şi cum să moară; 2.Linguşeala – unul din lubrifianţii garantaţi de istorie, care ajută la griparea motorului social; 3.Legea progresului: Tot mai puţini oameni pot ceea ce vor şi tot mai mulţi vor ceea ce nu …

Continue reading »

George Petrovai – Cuvinte-ncuminţite (V)

(Pilule fără efecte secundare) 1. Simptomul cel mai evident al degenerării rasei umane este acela că în lume nu se mai tipăresc manuale de decenţă şi bun simţ, aşa că tiparului îi este tot mai ruşine de ceea ce-i silit să facă; 2. Plictiseala – o formă de boală fără vreo cauză precisă, dar care …

Continue reading »

George Petrovai – Cuvinte-ncuminţite (IV) (Pilule fără efecte secundare)

2. Fericirea este acel moment al vieţii în care omul se amăgeşte cu iluzia eliberării de povara trebuinţelor; 3. Omul dă dovadă de înţelepciune atunci când se mulţumeşte cu tot mai puţin, pentru ca astfel să le poată dărui semenilor din ce în ce mai mult; 4. Gelozia este femeia de serviciu a dragostei, care …

Continue reading »

La aniversare – de 2 ani împreună

Aleasă preţuire, urări de ,,înainte” şi alpinism tematic, acestui Mesager multiplu al gândului muşat, revistei Melidonium, ajunsă la 2 ani de fiinţare, urări şi preţuire ce le dorim să fie şi pentru cei cu rânduri, bogate-n har şi farmec literar, cuprinşi în paginile ei, ca şi la cei cu truda nu uşoară, în a o …

Continue reading »

George Petrovai – Descurcăreții și-a lor ceată

Tare plângăcioși au ajuns românii. Îndeosebi de la Decembriadă încoace, de când toate s-au dus pe sfârlă și de muncitori și țărani nu mai are nimeni trebuință după ce fabricile s-au închis, iar supermarketuri s-au tot deschis unde cu gândul nu gândești, de lumea-ntreagă la români privește și-nvață cum totuși consumul poate fi mărit printr-o …

Continue reading »

George Petrovai – Despre diaspora românească şi dimensiunea ei culturală

Că ne place ori ba, trebuie să admitem existenţa a două coordonate, nu doar spaţio-temporale, ci şi moral-spirituale, pe care se înfăşoară de ceva timp întreaga noastră cultură: o coordonată autohtonă, cu rol de axă folclorico-spirituală pentru românii aşezaţi în interiorul graniţelor, şi o altă coordonată – cea a diasporei, orientată statornic dinspre exteriorul geografic …

Continue reading »

George Petrovai – Cultura şi profitul

Conştient ori inconştient, din totdeauna semenii noştri au optat pentru una din cele două mari categorii: a)Oameni care vor să ştie; b)Oameni care vor să aibă. Dar delimitarea n-a fost niciodată netă, întrucât a existat şi pătura celor aflaţi la intersecţia acestor două categorii fundamentale. Câţiva dintre ei, ca de pildă Platon, Goethe sau Lev …

Continue reading »

George Petrovai – Cacòs politeusi (Celor ce cârmuiesc rău)

Grea întreprindere să scrii despre toţi cârmuitorii răi şi cârmuirile lor nedrepte, căci asta ar însemna nici mai mult, nici mai puţin decât rescrierea istoriei umane, o lungă şi întortocheată istorie a inevitabilelor lacrimi, suferinţe şi suspine ce-l însoţesc ca nişte umbre (de la naştere până la moarte) pe omul puternic şi pe cel slab, …

Continue reading »