Arhiva tag-ul: Valentina Becart

Valentina Becart: Poesis

Să-mi cresc un trup Să-mi cresc un trup din nopţi de jar din fulgerele lenevind în patimi răni furişate-n sânge şi-n tremurul din mâini… Să-mi cresc un trup din rădăcina lumii din sevele pământului sălbatec… cu ele să-mi hrănesc pe rând copilăria frigul, focul

Continue reading »

Recenzie: ,,Dincolo de luntrea visului” autor Irina Lucia Mihalca

”din umbră, înspre lumină lunecă luntrea”… ”ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă,/ Viața-i o poveste, o stare, o emoție, un vis!” Înainte de a pătrunde în universul liric al poetei Irina Lucia Mihalca, voi face o mică prezentare a drumului său spre cetatea cuvântului. Mă voi opri asupra unor publicații (selectiv), lăsând cititorului …

Continue reading »

Valentina Becart Bişog – poesis

Deleagă-mă de timp Dezleagă-mă de timp şi lasă-mă să curg ca o pulbere fină, în vidul uitării. Îţi las aripile, zborurile toate, să plămădeşti din ele piscuri înalte,

Continue reading »

Eugen Dorcescu: Poezia Valentinei Becart sau despre lirism şi inteligenţă

Lectura volumului de poezie La umbra zeilor, Editura Orfeu, Bucureşti, 2015 al Doamnei Valentina Becart, autoare ce s-a impus, deopotrivă, ca înzestrat prozator şi commentator de literatură, mi-a prilejuit o seamă de reflecţii şi rememorări, vizând locul şi rolul inteligenţei în configuraţia şi dinamica talentului artistic. Prefaţa cărţii (semnată de Ion Ionescu-Bucovu) , dar şi …

Continue reading »

Valentina Becart, peste fiecare piatră – trupul meu de apă – mereu şi mereu…

comentariu becartian la volumul Apa, proză scurtă, Editura Mirton, Timişoara, 2015 de Mirela-Ioana Borchin, cu o Prefaţă de Eugen Dorcescu Iubirea ca ideal, iubirea ca mister, fuga de ataşament, dragostea de frate, amintirile unui trecut regretat, alegerea unei profesii, boala, moartea sunt temele predilecte, cuprinse în proză, de altfel, sunt „feţele” unei vieţi trăite între …

Continue reading »