«

»

Tudor Ghideanu – George Radu Melidon sub lumina întemeietoare a lui Eminescu

„Luminarea poporului”, condiţie a emancipării lui.

Trebuie să reamintim că George Radu Melidon (13 Martie 1831- 11 Mai 1897) a studiat la Academia Mihăileană şi după absolvire a funcţionat ca profesor de retorică, poetică şi mito­logie la Gimnaziul Central din Iaşi, iar din anul 1875 a fost şef de secţie la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice din Moldova, pentru ca din 1860 – odată cu Domnia lui Al. I. Cuza să devină director al aceluiaşi Minister. Ca director general al învăţământului din România (1862-1864), se va ocupa cu pasiune şi responsabilitate naţională, de destinele învăţământului rural, consi­derând „luminarea poporului”, prin manuale şi cărţi didactice, drept o condiţie a bunăstării şi emancipării lui.

Melidon a fost revizor şi inspector şcolar, după organizarea Şcolii Normale de învăţători (1867), elaborând, în fruntea acestei instituţii programe de învăţământ. Din anul 1881 s-a pensionat, dar a continuat să activeze ca profesor de gimnaziu, scriind şi publicând versuri.

Poetul romaşcan s-a instalat sub bolţile creaţiei eminesciene

Aria preocupărilor sale este amplă, cuprinzând lucrări didactice şi istorice precum: Prietenul tinerimii – 1856 – „ carte de cetire „; Manualul învăţăto­rului, sau Elemente de pedagogie practică în uzul şcoalelor populare (1874); Cosmologie, Istorie universa­lă; Memoriile Unirei (1855-1862); Scrieri literare. Întemeiat pe culegerile de balade, basme, cântece populare, fabule, poezii, George Radu Melidon a publicat un important manual: Istoria naţională pentru popor. Unele dintre acestea s-au pierdut sau zac în bibliotecile din Bucureşti, Iaşi, Bârlad, Roman.

Poet de inspiraţie eliadescă, George Radu Melidon s-a instalat sub bolţile creaţiei eminesciene, publicând poezii în revistele timbrul”, „Foiţa de istorie şi literatură”, , foaie pentru minte, inimă şi literatură” a lui George Bariţiu.

O însemnată elaborare teoretică a sa este volumul: Regale scurte de versificaţie română (1858), în care mărturiseşte convingerea că: însuşirea perceptelor cuprinse în acest „Metod”, conduce la o „lesnicioasă făurire de versuri corecte în limba română”. Lucrarea a fost dedicată fostului său magistru, profesorul de retorică D. Guşti, şi are trei secţiuni:

A) reguli generale de versificaţie; B) licenţe poetice şi defecte de versificaţie; C)prozodia poetică aplicată la versificaţia modernă.

Ca poet, George Radu Melidon, a fost apreciat ca un „versificator sărguincios şi pedestru”, înrâurit de poeţii vremii, mai ales de Grigore Alexandrescu. El invocă timpul cel „voinicesc” şi „a eroilor morminte”, căutând în acest trecut de glorie (La coroana lui Ştefan Cel Mare), „învăţă­minte şi îndemnuri pentru prezentul decăzut”. Merită subliniat accentul pregnant patriotic al poeziilor sale, analog poeziei Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, poezie de începuturi a lui Mihai Eminescu.

Între poemele patriotice ale lui Melidon, trebuie să trecem: marşul eroic Întâiul escadron, Geniul României- puternice îndemnuri la frăţie, solidaritate şi unire. Poezia de dragoste, desigur, nu se ridică la valoarea incontestabilă a celor de mai înainte.

George Radu Melidon – un fondator pentru viaţa culturală a Romanului

Ca prozator, George Radu Melidon a excelat în relatări de călătorie, precum: De la Iaşi la Roman, Călătorie în Moldova de Sus; note de călătorie sau jurnal de voiaj, aceste scrieri sunt desfăşurate în stilul hogaşian avant la lettre, cu observaţii sfătoase de înţelept pentru bun simţ, chiar dacă însuşirile literare nu se ridică la înălţimea îndemnurilor patriotice, naţionale şi politice din alte lucrări.

Trebuie să adăugăm tabloului de fondator cultural şi didactic din primii ani ai Regatului României, volumele la care s-au referit: Nicolae Iorga, George Călinescu, Dan Florin Faifer: Poezii (1857-1859); Meditaţii – Pe ruinele Cetăţii Neamţului; Un vis curioz; Irod Naţional; întâlnirea Dlui. A. De Lamartine cu Sultanul Abdul Megid; Manoil. Poveşti populare din România, Hero şi Leandru (trad. după Schiller); împărţire Lumei; Viaţa lui Sulla romanul (după Plutarh) ş.a.

în viaţa culturală a Romanului, George Radu Melidon face figură de fondator cultural, de superioară înfăptuire şi de notabilă forţă emulativă pentru generaţiile zilelor noastre.”

prof. univ. dr. Tudor Ghideanu

Lasă un răspuns