«

»

Ion Ionescu Bucovu- Academicianul Eugen Simion la a 79-a aniversare

Academicianul , profesorul și criticul literar Eugen Simion se apropie de vârsta senectuții. La 79 de ani este încă tânăr, scrie și este preocupat de viața literară. A scos generații întregi de profesori și doctoranzi în ale literaturii, atât în țară cât și în străinătate. A participat la comisii de examene, la inspecții de grade didactice, la conferințe literare, s-a implicat în viața Academiei, a scris nenumărate studii despre scriitorii noștri de ieri și de azi. Mi-l amintesc de prin anii 70 când venea la Facultate cu un folksvagen, nu tocmai tânăr cu o aură de însingurat ca și conferențiar la catedra de literatură română, apoi, mai târziu, ca fost student am asistat la adevărate lecții de literatură. Mi-am susținut gradul întâi și eu și soția cu doi dintre cei mai buni profesori ai Universității bucureștene, Eugen Simion și Grigore Brâncuși, prilej de a-l cunoaște mai bine. Atunci mi-a povestit multe din viața lui și a scriitorilor prieteni, Marin Preda, Adrian Păunescu, Marin Sorescu, Nichita Stănescu etc.

S-a născut la data de 25 mai 1933 în comuna Chiojdeanca, județul Prahova. A absolvit liceul „Mihai Viteazu” din Ploiești, A urmat Facultatea de Filologie a Universității București, având ca profesori pe G. Călinescu, Tudor Vianu, Al. Rosetti și Iorgu Iordan. Între anii 1957-1962 este cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară al Academiei,. Între anii 1962- 1968 a fost redactor al „Gazetei Literare”, A fost conferențiar, doctor în filologie cu teza „Eugen Lovinesc-scepticul mântuit”, susținută cu Șerban Cioculescu.  A debutat cu „Proza lui Eminescu”, realizând o sinteză a particularităților prozei eminesciene, punănd-o în legătură cu mișcarea romantică europeană.

În 1965 scrie „Orientări în literatura română” cu care ia premiul Uniunii Scriitorior Români, lucrare în care se ocupă de scriitori ca T. Arghezi, G. Călinescu, Al. Philippide, T. Vianu, E. Lovinescu,  Paul Zarifopol, Perpessicius,Z. Stancu, Marin Preda, ,eugen Barbu, Nichita Stănescu etc.

Între anii 1971 și 1973 a predat limba română la Sorbona, având legături cu scriitori și profesori francezi, cu care prilej scrie „Timul trăirii, timpul mărturisirii, Jurnal parizian”, volum de memorialistică care cuprinde impresii și analize pătrunzătoare despre fenomenul cultural francez. În anul 1971 scrie lucrarea „Eugen Lovinescu, scepticul mântuit”, o temeinică exegeză despre marele critic. Urmează apoi „Scriitori români de azi”, vol.1, 1974 și vol. 2,1976 cu care obține premiul Academiei, urmate de încă alte volume despre scriitorii contemporani.

A fost ales Președinte al Academiei Române cu care prilej a editat „Caietele Eminescu”

Academicianul Eugen Simion rămâne ca un exemplu de model de dascăl care s-a dăruit studiului, scrisului și catedrei.

Academicianul Eugen Simion are în spate un cv-iu impresionant din care cităm-

 

LA MULȚI ANI DOMNULE PROFESOR !

 

Activitatea profesională
§                    19571962 – Cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române
§                    19621968 – Redactor al „Gazetei literare”
§                    19641971 – Lector universitar la Catedra de Istoria literaturii române, Facultatea de LitereUniversitatea București
§                    19701973 – Lector invitat de limba română la Universitatea Sorbonne (Paris – IV)
§                    19711990 – Conferențiar universitar, Facultatea de Litere
§                    1990 – Profesor universitar al Facultății de Litere, Universitatea din București
§                    Din 2006 – Director general al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București
[Activitatea culturală și publicistică
§                    1960 – începe colaborarea sa la revistele Gazeta literarăContemporanul și Viața românească
§                    Din 1968 – colaborează săptămânal la România literară și din 1991, la Literatorul
§                    1983 – redactor al revistei „Caiete critice”, revistă de critică și teorie literară. Din 1990 devine director al „Caietelor critice”
§                    1993 – Devine membru al Academiei Române
§                    1998 – Este ales Președinte al Academiei Române
§                    Doctor Honoris Causa al universităților din IașiGalațiTârgovișteArad și al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
§                    2006 – Își încheie activitatea de Președinte al Academiei Române
§                    Este președintele Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române
§                    Scrie în mod regulat la ziarul „Ziua
§                    A publicat peste 3.000 studii și articole în reviste de specialitate
§                    Este coordonatorul Dicționarului general al literaturii române, vol. I-VII, 20042009
§                    Din 2005, sub numele Ariergarda avangardei, ține o rubrică permanentă în revista „Cultura

Opera

Volume publicate
§                    Proza lui Eminescu1964
§                    Orientări în literatura contemporană1965
§                    Eugen Lovinescu, scepticul mântuit – (Eugen Lovinescu, the Redeemed Skeptic), 1971 (ediția a doua, 1994)
§                    Scriitori români de azi, I, 1974 (ediția a doua, 1978)
§                    Scriitori români de azi, II, 1977
§                    Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian1977, (a doua ediție, 1979, a treia ediție, 1986), 1983 – ediția în limba maghiară
§                    Dimineața poeților1980, (a doua ediție, 1995, a treia ediție, 1998).
§                    Întoarcerea autorului1981, (a doua ediție, 1993)
§                    Scriitori români de azi, III, 1983
§                    Sfidarea retoricii1986
§                    Scriitori români de azi, IV, 1989
§                    Moartea lui Mercutio1993
§                    Limba maternă și limba poeziei – Cazul Christian W. Schenk, colecția Phoenix 1993
§                    Convorbiri cu Petru Dumitriu1994
§                    Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii1995
§                    Fragmente critice, I, Scriitura publică, scriitura taciturnă1997
§                    Fragmente critice, II, Demonul teoriei a obosit, Fundația „Scrisul Românesc” & Univers Enciclopedic, 1998
§                    Fragmente critice, III, Fundația „Scrisul Românesc” & Univers Enciclopedic, 1999
§                    Fragmente critice, IV, Univers Enciclopedic, 2000
§                    Ficțiunea jurnalului intim, (3 volume), Editura Iri & Univers Enciclopedic, 2002
[Cărți traduse în limbi străine
§                    Élmények kora, vallomások kora. Párizsi napló1983
§                    Imagination and Meaning. The Scholarly and Literary Worlds of Mircea Eliade, (in collaboration), The Seasbury Press, New York, USA, 1984
§                    Die Mitte der Aufszätze zu Mircea Eliade (in collaboration), Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1984
§                    The Return of the Author, Northwestern University Press, Evanston, IllinoisUSA1996
§                    Le Retour de l’Auteur, L’Ancrier Editeur, Strassbourg, 1996
§                    Mircea Eliade, Spirit of Amplitude, East European Monographs, USA2001
§                    Mircea Eliade, romancier, Paris, Oxus, 2004

Afilieri

§                    Membru și președinte al Academiei Române
§                    Membru al Uniunii Scriitorilor din România
§                    Membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei
§                    Președinte al Consiliului Național pentru Certificarea Diplomelor și Certificatelor Universitare, până în aprilie 2006. Președinte al Comisiei Naționale pentru Certificarea Diplomelor și Certificatelor Universitare în domeniul Filologie, din aprilie 2006.

]Premii și distincții

§                    Premiul Uniunii Scriitorilor i-a fost acordat de cinci ori
§                    Premiul Academiei Române în 1977

Repere critice

§                    Andrei Grigor, Eugen Simion (monografie, antologie comentată, receptare critică), Brașov, Editura Aula, 2001
§                    Eugen Simion ‒70. Manual de trudire a cuvântului, București, Editura Univers Enciclopedic, 2003
§                    Dicționarul general al literaturii române, vol. VI, S-T, București, Editura Univers Enciclopedic, 2007

Legături externe

§                    Manuscrisele eminesciene
§                    Pagina de autor pe siteul revistei „Cultura

Lasă un răspuns