«

»

Monumente şi însemne memoriale din judeţul Neamţ

PIATRA NEAMŢ complex memorial dedicat eroilor din primul război mondial – dezvelit în 1927 Cimitirul Eroilor obelisc dedicat eroilor din al doilea război mondial – ridicat în 1960; în 1992 s-a construit o criptă care adăpostesc osemintele generalului Nicolae Dăscălescu. Cimitirul Eternitatea placă memorială dedicată eroilor din războiul de independenţă 1877-1878 – în memoria eroilor din Regimentul 15 Dorobanţi – dezvelită în 1879 Interiorul Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” (Sf. Ioan Domnesc) monumentul eroilor Regimentului 15 „Războieni” – construit în 1931 Intrarea principală în cazarma U.M.01027 cimitirul eroilor români de naţionalitate evreiască din primul război mondial (înrolaţi în Regimentul 15 „Războieni” şi 55 Infanterie) str. Petru Movilă (cartier Sarata) Cimitirul Evreiesc monument-altar dedicat eroilor 1877-1945 – dezvelit în 2004 Curtea Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” Mărăţei – monument dedicat eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 – dezvelit în 1990 Curtea U.M. 01027 – cruce comemorativă dedicată eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 – dezvelită în 1991 Prefectura Judeţului Neamţ

ROMAN complex memorial dedicat eroilor din primul război mondial str. Mihai Viteazu – Cimitirul oraşului monument dedicat eroilor români de naţionalitate evreiască din primul război mondial – înălţat în 1924. Cimitirul Evreiesc cruce memorială dedicată eroului Lt.col.Dumitru I.Ioan (mort în 1941). Cimitirul oraşului – str. Mihai Viteazu placă memorială dedicată eroului subloc.R 5 Roşiori Dan Petru Flor (mort în 1917). Cimitirul oraşului – str. Mihai Viteazu cruce memorială dedicată eroului Ciupitu Gheorghe – mort în Revoluţia din decembrie 1989 Cimitirul oraşului – str. Mihai Viteazu

 BICAZ monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – ridicat în 1904 În faţa Casei de Cultură troiţă monumentală dedicată eroilor locali (1941-1945) – construită în 1940 Cimitirul oraşului.

TÂRGU NEAMŢ monument dedicat eroilor din primul război mondial – ridicat în 1926 Cimitirul eroilor din cartierul Ţuţueni monument dedicat vânătorilor de munte din primul război mondial – înălţat între 1937-1939 Culmea Pleşului monument dedicat eroilor din primul şi al doilea război mondial – ridicat în 2002 Cimitirul Bisericii „Sfântul Spiridon” satul HUMULEŞTI cruce memorială închinată eroilor din al doilea război mondial – înălţată în 1974 Cimitirul Bisericii.

ROZNOV monument dedicat eroilor în războiul de independenţă – construit în 1908 str. Roznovanu, centrul intersecţiei D.N. Piatra Neamţ, Bacău, Roznov, Tazlău.

sat SLOBOZIA monument dedicat eroilor din primul război mondial – construit în 1922 Curtea Bisericii „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”.

COMUNA AGAPIA sat SĂCĂLUŞEŞTI cruce monumentală dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – construită în 1970 Cimitirul Bisericii „Sf. Nicolae” Mănăstirea Văratec troiţă dedicată eroilor din al doilea război mondial – ridicată în 1980 lângă zidul mănăstirii .

sat VARATEC cruce memorială dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – înălţată în 1983 Cimitirul satului Văratec Mănăstirea Agapia mormântul eroului Hugo Schwab (înhumat în 1945) Cimitirul mănăstirii.

sat FILIOARA monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale şi Revoluţia din decembrie 1989 – ridicat în 1990 Cimitirul Bisericii „Sf. Petru şi Pavel”.

sat AGAPIA monument dedicat eroilor din localitate căzuţi în cele două războaie mondiale – ridicat în 2002 curtea Bisericii „Sf. Nicolae”.

COMUNA ALEXANDRU CEL BUN sat VADURI monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale – construit în 1923 Cimitirul Bisericii „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” sat BISTRIŢA statuie dedicată eroilor din primul război mondial – dezvelită în 1927 Şcoala veche din sat Mănăstirea Bistriţa monument dedicat eroilor din primul şi al doilea război mondial – ridicat în 1991 Cimitirul M-rii Bistriţa.

COMUNA BAHNA sat BAHNA monumentul eroilor din primul război – ridicat în 2004 în apropierea primăriei sat IZVOARE monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi primul război mondial – înălţat între 1920-1925 în faţa şcolii.

COMUNA BĂLŢĂTEŞTI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă – construit în 1904; troiţe în memoria eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale – construite în 1985 şi 1999 curtea Bisericii „Sf. Voievozi Mihail şi Gavril” monument dedicat eroilor din al doilea război mondial – construit în 2004 centrul localităţii – pe comunicaţia principală Piatra Neamţ – Tg. Neamţ monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – construit în 1980 cimitirul bisericii din localitate.

sat VALEA SEACĂ cruce memorială dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – construită între 1925-1930 cimitirul bisericii din localitate.

COMUNA BÂRA sat BÂRA monument dedicat eroilor din primul război mondial – ridicat în 1927 centrul localităţii.

sat NEGREŞTI monument dedicat eroului Nemeş Lică căzut în Revoluţia din decembrie 1989 curtea Bisericii.

COMUNA BÂRGĂOANI sat BÂRGĂOANI monument dedicat eroilor locali căzuţi în războiul de independenţă – ridicat în 1913 intersecţia căilor de comunicaţie Piatra Neamţ – Roman cu Baratca-Bârgăoani.

COMUNA BICAZ-CHEI cruce monumentală dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – una din lemn ridicată în 1918 de către locuitorii din cătunul german şi deteriorată; în 1983 ridicată una din beton muntele Gherman.

COMUNA BICAZU ARDELEAN monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – construit în 2003 centrul comunei, în parcul din faţa complexului comercial.

COMUNA BODEŞTI sat BODEŞTI – obelisc dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din cele două războaie mondiale – troiţă din lemn construită în 1904 dedicată eroilor din războiul de independenţă, deteriorată; între 1977-1978 construit obelisc din beton – cruce monumentală dedicată eroilor din Războiul de independenţă şi din cele două războaie mondiale -centrul localităţii, pe comunicaţia principală Piatra Neamţ – Tg. Neamţ -în curtea Bisericii „Sf. Niolae”.

sat BODEŞTII DE JOS cruce memorială închinată eroilor locali – construită în 1924 în curtea Bisericii „Constantin şi Elena”.

COMUNA BOGHICEA sat BOGHICEA – monument dedicat eroilor din primul şi al doilea război mondial – însemn memorial dedicat eroului Ion Mocanu -curtea Bisericii „Sfânta Treime” -curtea bisericii.

COMUNA BORCA sat BORCA – obelisc dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – construit în 1913, renovat şi completat în 1936 – troiţă monumentală dedicată eroilor locali – în 2007 -în faţa primăriei -la 10-15 m. de obelisc sat MĂDEI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă, primul şi al doilea război – construit în 1998 în curtea Bisericii „Schimbarea la Faţă”.

COMUNA BORLEŞTI sat BORLEŞTI monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – ridicat în 1964 în faţa căminului cultural.

COMUNA BOTEŞTI sat BOTEŞTI monument dedicat eroilor din primul război mondial – înălţat în 1928 în apropierea şcolii.

sat BARTICEŞTI monument dedicat eroilor locali – înălţat în 1984 în centrul satului.

sat NISIPOREŞTI cruce monumentală dedicată eroilor locali – construită în 1937 în centrul satului.

sat BOTEŞTI troiţă dedicată eroilor locali căzuţi în primul război mondial cimitirul satului COMUNA BOZIENI .

sat BOZIENI – monument dedicat eroilor din primul război mondial – înălţat în 1925 – monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – ridicat în 1948 – troiţă dedicată eroilor locali- înălţată în 1999 -în apropierea primăriei -în centrul localităţii -în faţa dispensarului comunal.

sat CUCI troiţă monumentală dedicată eroilor locali – ridicată în 1990 în faţa şcolii .

COMUNA BRUSTURI sat BRUSTURI – monument (obelisc) dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – construit în 2003 – cruce comemorativă dedicată eroilor din primul şi al doilea război mondial – înălţată în 1921 -lângă primărie -cimitirul Bisericii „Sf. Mihail şi Gavril” .

sat TÂRZIA obelisc dedicat eroilor din primul război mondial – construit în 1934; renovat şi completat, în 1970, cu numele eroilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial curtea şcolii .

sat POIANA monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 2004 în faţa şcolii sat GROŞI cruce monumentală dedicată eroilor locali căzuţi în cel de-al doilea război mondial – 2005 curtea Bisericii „Sfinţii Voievozi”.

COMUNA CÂNDEŞTI sat BĂRCĂNEŞTI monument dedicat eroilor din războiul de indenpenţă, din primul şi al doilea război mondial – 1987 cimitirul Bisericii „Mihail şi Gavril”.

sat CÂNDEŞTI troiţă dedicată eroilor din primul război mondial – 1944 cimitirul Bisericii „Înălţarea Domnului”.

COMUNA CEAHLĂU sat BISTRICIOARA cruce monumentală dedicată eroilor din războiul de independenţă şi primul război mondial – 1920 curtea Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”.

sat CEAHLĂU troiţă monumentală dedicată eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1928 cimitirul Bisericii „Sf. Ana”.

COMUNA CORDUN sat CORDUN monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1929; completat, în 2007, cu eroii din al doilea război mondial curtea bisericii.

sat SIMIONEŞTI monument dedicat eroilor locali căzuţi în războiul de independeţă şi cele două războaie mondiale – 1970; completat, în 1998, cu eroii căzuţi în Revoluţia din decembrie 1989 curtea Bisericii „Botezul Domnului şi Sf. Ioachim şi Ana”.

COMUNA COSTIŞA monument dedicat eroilor comunei căzuţi în războiul de independenţă şi cele două războaie mondiale – 2000 în faţa şcolii generale.

COMUNA CRĂCĂOANI sat CRĂCĂOANI monument dedicat eroilor comunei căzuţi în războiul de independenţă şi cele două războaie mondiale – 2002 în faţa Primăriei cruce monumentală dedicată eroilor locali – 2004 înălţimea Chetriş (dealul Chetrărie).

sat CRĂCĂOANII DE SUS troiţă dedicată eroilor locali căzuţi în al doilea război balcanic şi cele două războaie mondiale – 1991 cimitirul satului.

sat CRACĂUL NEGRU monument dedicat eroilor locali din cele două războaie mondiale – 2002 „La crucea din dâmb”.

sat CRĂCĂOANII DE JOS cruce monumentală dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 2003 cimitirul Bisericii „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril” sat MAGAZIA cruce memorială dedicată eroilor locali din cele două războaie mondiale – 2005 cimitirul satului .

COMUNA DĂMUC sat DĂMUCUL DE JOS troiţă dedicată eroilor din primul şi al doilea război mondial – 1972 cimitirul Bisericii „Sf. Ilie”.

sat DĂMUC troiţă dedicată eroilor locali – 1990 muntele Braţu Mare.

sat PODIŞU FRĂSÂNIŞ troiţă (capelă-paraclis) dedicată copiilor decedaţi în al doilea război mondial – 1985 în curtea fam. Simion Gh. Găină.

COMUNA DOBRENI monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1998-1999 lângă primărie.

COMUNA DOCHIA cruce memorială dedicată eroilor din primul război mondial – 1936 curtea căminului cultural .

sat DOCHIA placă comemorativă dedicată eroilor morţi în cel de-al doilea război mondial – 1965 naosul bisericii.

COMUNA DOLJEŞTI monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1930 în faţa primăriei.

sat BURUIENEŞTI monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1920 lângă căminul cultural.

sat ROTUNDA cruce comemorativă dedicată eroilor din primul război mondial – 1927 curtea Bisericii „Sf. Francisc”.

COMUNA DRAGOMIREŞTI sat HLĂPEŞTI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din cele două războaie mondiale – 2001 curtea bisericii.

sat UNGHI troiţă dedicată eroilor locali pentru reîntregirea hotarelor României Mari – 1947-1948 în faţa bisericii.

sat MĂSTACĂN troiţă dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 1976 în faţa bisericii.

sat VAD troiţă dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 1995 în faţa şcolii .

COMUNA DRĂGĂNEŞTI sat DRĂGĂNEŞTI -monumentul eroilor din primul război mondial – 1935 -monumentul eroilor din cele două războaie mondiale -în faţa şcolii generale -curtea Bisericii „Sf. Mihail şi Gavril”.

sat RAŞCA cruce monumentală dedicată eroilor din primul război mondial – înălţată în 1936 cimitirul bisericii.

sat ŞOIMĂREŞTI troiţă închinată eroilor locali – înălţată în 1936 în faţa şcolii.

sat ORŢĂŞTI cruce monumentală dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 1995 curtea bisericii pe stil nou.

COMUNA DULCEŞTI monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1924, renovat şi completat în 1971; în 2003 s-au înscris numele eroilor din al doilea război mondial vis-a-vis de primărie, pe şoseaua naţională Piatra Neamţ – Roman.

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE însemn memorial dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1997 curtea Bisericii „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”.

sat IZVOARE troiţă dedicată eroilor locali din cele două războaie mondiale – 1992 în faţa Bisericii „Izvorul Tămăduirii”.

sat BRĂŞĂUŢI troiţă dedicată eroilor locali din cele două războaie mondiale – 1920-1922 lângă biserică.

COMUNA FARCAŞA sat FARCAŞA -cruce memorială dedicată eroilor locali din primul şi al doilea război mondial – 1998 -cruce memorială dedicată eroului Căpitan Ştefan Chervasie căzut în Revoluţia din decembrie 1989 – 1992 -curtea Bisericii „Sf. Nicolae” – curtea Primăriei.

COMUNA FĂUREI sat BUDEŞTI monument dedicat eroilor din primul şi al doilea război mondial – 1997 în faţa bisericii.

COMUNA GÂDINŢI sat GÂDINŢI -monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1965 -troiţă memorială dedicată eroilor locali – 1965 -în faţa şcolii -în curtea bisericii .

COMUNA GHIONDĂOANI sat GHINDĂOANI-DEAL cruce monumentală dedicată eroilor din toate timpurile – 1912, reconstruit în 1976 curtea Bisericii „Sf. Nicolae”.

sat GHINDĂOANI-VALE plăci memoriale dedicate eroilor din primul şi al doilea război mondial – 1936 intrarea în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

COMUNA GÂRCINA sat GÂRCINA -monumentul eroilor din primul război mondial – 1920 -monument dedicat eroilor din al doilea război mondial – 1970 -în faţa bisericii -cimitirul bisericii.

COMUNA GHERĂEŞTI sat GHERĂEŞTI -monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1938 -monument dedicat eroilor din al doilea război mondial – 2000 -centrul comunei -în faţa căminului cultural.

COMUNA GIROV sat GIROV -monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1928 -monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1994 -în faţa primăriei -curtea bisericii.

sat DOINA monument dedicat eroilor din localitate – 1942 cimitirul Bisericii „Înălţarea Domnului”.

sat CĂCIULEŞTI monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1932 în faţa şcolii .

sat DĂNEŞTI troiţă dedicată eroilor din localitate din cele două războaie mondiale – 1997 cimitirul Bisericii „Sf. Dumitru”.

sat TURTUREŞTI cruce memorială dedicată eroilor locali din cele două războaie mondiale – 1934 cimitirul satului.

sat GURA VĂII – VALE cruce comemorativă dedicată eroilor din localitate din cele două războaie mondiale – 1939 curtea Bisericii „Sf. Dumitru” .

sat GURA VĂII – DEAL cruce comemorativă dedicată eroilor din localitate – 1928 cimitirul Bisericii „Sfinţii Voievozi”.

sat VERŞEŞTI monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1929 curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

COMUNA GRINŢIEŞ sat POIANA monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din cele două războaie mondiale – 1995-1996 curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

COMUNA GRUMĂZEŞTI sat GRUMĂZEŞTI DE JOS (SUSENI) monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1995 curtea Bisericii „Sf. Nicolae”.

sat GRUMĂZEŞTI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul şi al doilea război mondial – 1997 curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

sat OCEA monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 2003 curtea Bisericii „Sf. Varvara”.

sat TOPOLIŢA cruce memorială dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 2004 curtea bisericii .

sat CURECHIŞTEA troiţă dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 1970-1976 în faţa Bisericii „Atanasie şi Chiril” .

COMUNA HANGU sat BUHALNIŢA cruce monumentală dedicată eroilor din primul război mondial – 1927 cimitirul Bisericii „Ioan cel Mare de la Suceava”.

sat AUDIA troiţă monumentală dedicată eroilor din localitate – 1950 cimitirul Bisericii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” .

sat CHIRIŢENI troiţă memorială dedicată eroilor – 1984 cimitirul Bisericii „Sf. Nicolae” .

COMUNA HORIA sat COTU VAMEŞ -cruce memorială dedicată eroilor locali – 1970 -troiţă dedicată eroilor – 1995 -Biserica „Sf. Dimitrie” -în faţa grădiniţei.

sat HORIA troiţă memorială dedicată eroilor locali – 1990 Biserica „Sf. Maria”.

COMUNA ICUŞEŞTI sat BĂLUŞEŞTI obelisc dedicat eroilor din primul război mondial – 1935 Biserica „Sf. Maria”.

COMUNA ION CREANGĂ sat AVEREŞTI monument dedicat eroilor dinb cele două războaie mondiale – 1919 Biserica „Sf. Ioan Gură de Aur”.

sat STEJARU monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1921 Biserica „Constantin şi Elena”.

sat IZVOR monument dedicat eroilor din localitate – 1925 Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” .

sat ION CREANGĂ troiţă monumentală dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 2005 intrarea în localitate, pe comunicaţia Roman – Ion Creangă.

COMUNA MĂRGINENI sat ITRINEŞTI însemn memorial – 1942 în faţa şcolii.

sat MĂRGINENI monument dedicat eroilor din primul şi al doilea război mondial – 1997 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

sat HOISEŞTI monument dedicat eroilor locali – 1997 Biserica „Sf.Împăraţi Constantin şi Elena”.

COMUNA MOLDOVENI monumentul eroilor din războiul de independenţă, al doilea război balcanic şi din cele două războaie mondiale – 1921 centrul comunei, „Muchia Dealului”.

sat HOCIUNGI DOI monument dedicat eroilor locali din războiul de independenţă, al doilea război balcanic şi din cele două războaie mondiale – 1990 Biserica „Sf. Nicolae”.

sat HOCIUNGI I obelisc dedciat eroilor locali din războiul de independenţă, al doilea război balcanic şi din cele două războaie mondiale – 1990 Biserica „Sf. Mihail şi Gavril”.

COMUNA NEGREŞTI monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale în curtea şcolii din centru .

COMUNA ONICENI sat ONICENI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă, din primul şi al doilea război mondial în faţa primăriei cruce comemorativă dedicată eroilor din primul război mondial – 1916 curtea bisericii însemn memorial dedicat eroului Gheorghe Serdaru, căzut în al doilea război mondial – 1946 între primărie şi dispensar.

COMUNA PĂSTRĂVENI sat PĂSTRĂVENI obelisc dedicat eroilor locali – 1912 în faţa primăriei cruce memorială dedicată eroilor locali – 1923 Biserica „Sf. Cruce”.

sat RĂDENI cruce monumentală dedicată eroilor din primul şi al doilea război mondial – 1977 Biserica „Sf. Serghie”.

sat LUNCA MOLDOVEI cruce memorială dedicată eroilor locali – 2001 curtea bisericii .

COMUNA PÂNCEŞTI sat TALPALAI monument dedicat eroilor locali – 1937 centrul satului.

sat PĂTRICHENI monument dedicat eroilor din două localităţi – 1980 curtea bisericii.

sat TALPALĂU cruce memorială dedicată a doi eroi din al doilea război mondial – 1946 centrul satului .

COMUNA PETRICANI cimitirul eroilor – 1916-1917, 1943-1944 cimitirul localităţii.

sat BOIŞTEA cruce monumentală dedicată eroilor locali – 2004 – 2005 Biserica „Sf. Haralambie”.

sat TÎRPEŞTI troiţă monumentală dedicată eroilor locali – 1928 centrul satului.

COMUNA PIATRA ŞOIMULUI monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1925 curtea Şcolii nr.2.

sat PIATRA ŞOIMULUI monument dedicat eroilor din al doilea război mondial – 1991 curtea bisericii.

sat LUMINIŞ monument dedicat eroilor din localitate – 1991 curtea bisericii.

COMUNA PIPIRG cruce monumentală dedicată eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1928 cimitirul bisericii .

sat PIPIRIG monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul şi al doilea război mondial – 2001-2002 -cruce monumentală dedicată eroilor – 2000 curtea Bisericii „Sf. Nicolae” drumul spre cimitir.

COMUNA PÂNGĂRAŢI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mojdial- 1921 primăria.

sat OANŢU monument dedicat eroilor locali căzuţi în primul război mondial – 1919 curtea bisericii.

COMUNA PODOLENI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1925 lângă Primărie.

COMUNA PIOIANA TEIULUI sat DREPTU -cruce monumentală dedicată eroilor din războiul de independenţă, primul şi al doilea război mondial – 1974 -cruce memorială dedicată eroilor locali – 1990 Biserica „Sf. Gheorghe” cimitirul Bisericii „Sf. Gheorghe”.

sat POIANA TEIULUI cruce memorială dedicată eroilor din războiul de independenţă şi cele două războaie mondiale – 2000 Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”.

sat PETRU VODĂ cruce memorială dedicată eroilor din războiul de independenţă, primul şi al doilea război mondial – 2000 Biserica „Sf. Gheorghe”.

sat POIANA LARGULUI (DIN LUNCĂ) cruce memorială dedicată eroilor locali – 2000 curtea bisericii.

sat POIANA LARGULUI (PUNCTUL PÂRÂUL BOURULUI) troiţă dedicată eroilor locali din cele două războaie mondiale – 2003 Paraclis „Sf. Ilie”.

COMUNA POIENARI monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1928 Biserica „Mihail şi Gavril”.

COMUNA RĂUCEŞTI monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1922 lângă primărie.

sat SĂVENI cruce memorială dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 1921 Biserica „Naşterea Maicii Domnului”.

sat UNGHENI troiţă monumentală dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 1942-1944 Biserica „Sf. Paraschiva” sat SÂRBI cruce monumentală dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 1947 Biserica „Sf. Vasile cel Mare” .

sat RĂUCEŞTII DE JOS troiţă monumentală dedicată eroilor din cele două războaie mondiale – 1947 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

sat RĂUCEŞTII DE SUS troiţă memorială dedicată eroilor din cele două războaie mondiake – 1948 Biserica „Sf. Nicolae” .

COMUNA RĂZBOIENI monument dedicat eroilor de la Valea Albă-Războieni – 1897 parcul comunal Mănăstirea Războieni troiţă dedicată eroilor căzuţi la datorie în august 1944 – 1998 incinta mănăstirii Războinei, Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”.

sat RĂZBOIENI monument dedicat eroilor căzuţi în războiul de independenţă, din primul şi al doilea război mondial – 2006 -cruce monumentală dedicată eroilor neamului – 1476 curtea şcolii poiana din Valea Albă sat BORŞENI troiţă dedicată eroilor locali – 1998 centrul satului.

COMUNA ROMÂNI monumentul eroilor din primul război mondial – 1922 curtea şcolii.

sat BÂRJOVENI (SILLIŞTEA II) monumentul eroilor – 2002 curtea şcolii sau GOŞMANI monument dedicat eroilor locali – 1991 Biserica „Sf. Petru”.

sat ROMÂNI cruce memorială dedicată eroilor locali – 1997 Biserica „Sf. Marii Voievozi” .

COMUNA RUGINOASA sat RUGINOASA -monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 2007 monument dedicat eroilor din al doilea război mondial – 2006 -centrul satului Biserica „Sf. Nicolae”.

sat BOZIENII DE SUS troiţă monumentală dedicată eroilor locali – 2002 biserica .

COMUNA SAGNA sat VULPĂŞEŞTI monument dedicat eroilor din primul şi al doilea război mondial – 1947 biserica.

sat LUŢCA cruce-monument dedicată eroilor locali – 1947 biserica.

sat SAGNA troiţă monumentală dedicată eroilor – 1946 biserica catolică.

COMUNA SĂBĂOANI monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1922 centrul comunei.

COMUNA SĂVINEŞTI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi primul război mondial – 1939 în faţa şcolii .

sat SĂVINEŞTI troiţă dedciată eroilor din al doilkea război mondial – 2005 Biseria „Sf. Voievozi”.

COMUNA SECUIENI monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1929 centrul comunei.

sat BOGZĂNEŞTI monument – 1927 lângă şcoală.

sat BOTNĂREŞTI monument dedicat eroilor locali – 1935 lângă căminul cultural .

COMUNA STĂNIŢA monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1926 în faţa primăriei.

sat POIENELE OANCEI monument dedicat eroilor din primul război mondial -1924 lângă biserică.

sat STĂNIŢA monument dedicat eroilor din cel de-al doilea război mondial – 1997 în faţa primăriei.

COMUNA ŞTEFAN CEL MARE sat GHIGOIEŞTI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1933 în faţa căminului cultural.

sat ŞTEFAN CEL MARE monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 2003 în faţa şcolii.

COMUNA TARCĂU monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1925 în faţa primăriei.

sat BRATEȘ cruce comemorativă dedicată eroilor din al doilea război mondial – 1995 în curtea unui locuitor.

sat TARCĂU cruce comemorativă închinată eroilor Revoluţiei Române din decembrie 1989 – 1993 cimitir .

COMUNA TAŞCA monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul şi al doilea război mondial – 2000 în faţa şcolii.

COMUNA TAZLĂU monumentul eroilor din războiul de independenţă – 1908 în faţa primăriei.

sat TAZLĂU troiţă dedicată eroilor locali – 1950 în faţa M-rii Tazlău.

COMUNA TĂMĂŞENI monument dedicat eroilor din primul şi al doilea război mondial – 1998 în faţa primăriei.

sat ADJUDENI monument dedicat eroilor locali – 1998 în faţa bisericii.

COMUNA TIMIŞEŞTI sat PREUTEŞTI monumentul eroilor din localitate lângă biserică .

sat DUMBRAVA monumentul dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1986 cimitir .

sat PLĂIEŞU monument memorial dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1986 Biserica „Sf. Nicolae”.

sat TIMIŞEŞTI monument dedicat eroilor din localitate – 1991 Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”.

COMUNA TRIFEŞTI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1921 în faţa şcolii.

sat MIRON COSTIN monument – 1923 Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”.

sat BRANIŞTE monument dedicat eroilor din primul război mondial – 1925 – 1930 în curtea şcolii .

COMUNA TUPILAŢI monument dediart eroilor dij războaiele de independeţă şi mojdiale – 1925 lângă căminul cultural.

COMUNA ŢIBUCANI sat ŢIBUCANII DE JOS monument dedicat eroilor din localitate – 1937 intersecţia comunicaţiei principale Ţibucanii de Jos – Totoeşti.

sat ŢIBUCANII DE SUS monument închinat eroilor din al doilea război mondial – 2001 în faţa primăriei.

COMUNA URECHENI monument dedicat eroilor din cele două războaie mondiale – 1923 Biserica „Sf. Maria”.

COMUNA VALEA URSULUI sat BUCIUM monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1935 Biserica „Sf. Nicolae”.

sat VALEA URSULUI monument dedica unor eroi locali – 1965 Troiţă dedicată eroilor locali – 2000 în centru Biserica „Sf. Dumitru”.

sat CHILII troiţă dedicată eroilor din primul şi al doilea război mondial – 1977 în curtea şcolii.

sat GIURGENI troiţă memorială dedicată eroilor locali – 2001 „La Boldur” .

COMUNA VĂLENI sat MORENI troiţă închinată eroilor locali din primul război mondial – 1941 în faţa bisericii.

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ sat VÂNĂTORI NEAMŢ -monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1904 troiţă monumentală dedicată eroilor din al doilea război mondial – 1991 -cimitirul eroilor căzuţi în luptele din mai-august 1944 – 1944-1945 -troiţă închinată eroilor locali – 2004 centrul comunei Biserica „Adormirea Maicii Domnului” -biserica -centrul localităţii.

sat NEMŢIŞOR cruce memorială dedicată eroilor din al doilea război mondial – 1955 Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”.

sat LUNCA cruce memorială dedicată eroilor căzuţi în luptele de la 23 august 1944 – 2003 Biserica „Sf. Nicolae” M-rea Neamţ cruci comemorative închinate eroilor căzuţi în luptele mai-august 1944 – 1996 cimitirul M-rii Neamţ.

COMUNA ZĂNEŞTI monument dedicat eroilor din războiul de independenţă şi din primul război mondial – 1922 vis-a-vis de şcoală.

sat ZĂNEŞTI monument – 1990 cimitirul satului

 170 monumente comemorative de război; * – 85 cruci memoriale; * – 60 troiţe eroi * – 36 monumente individuale ale eroilor 

AUTOR : Prof. MARIANA BLAGA  neamt.djc.ro

Lasă un răspuns