«

»

Mariana Cristescu – In memoriam Serafim Duicu (1938-1996).

Un cavaler de Gorj sub culorile Transilvaniei

Astfel ar fi trebuit să se intituleze cartea – intenţionată, iniţial, monografie – ulterior apărută, în 2001, la Tipomur, Târgu-Mureş, cu titlul „Ochi de veghe” –, de fapt, un florilegiu de texte, interviuri şi imagini evocând personalitatea şi opera unuia dintre cei mai serioşi cărturari „de peste munţi” – bun prieten al meu, venit din Tismana Gorjului la Târgu-Mureş, să rămână (ca şi mine!), şi nu să-şi ia lumea în cap cum şi-ar fi dorit nu puţini – de ambe etnii –, ca să ctitorească în limba şi cultura Neamului românesc. Finalul acelei cărţi intitulate „Ochi de veghe” punea în lumina tiparului, în premieră, versurile lui Serafim Duicu – cele din ceasul de taină al spiritului său înalt şi frumos, ascuns ieftinătăţii cotidiene.

 „Ce suntem noi…

 

Prin ierburi foşnitoare vin glasuri de părinţi

şi-n fiecare zarzăr e o mumă

cu gene în petalele de mai

jelind în brumă.

 

Din oase-şi trag gutuile mireasma

râvnind la pulpe de fecioare-n somn

şi-n taina lacrimii de rouă noaptea

e os de domn.

 

Grămezi de oase-n jos la temelii

şi suflete sunt jos, da, jos la baze

eu şi cu tine dacă luminăm,

nu suntem sori, ci raze.”

 

Nimeni nu este de neînlocuit???

 

Acesta este titlul prefeţei volumului „Ochi de veghe”, pe care l-am alcătuit şi a apărut în 2001, prea devreme pentru sufletul meu pentru a mă detaşa emoţional de imaginea unui prieten bun, plecat în toamna rece a anului 1996. La vremea aceea, mentalul meu nu era suficient de organizat pentru a purcede la o… riguroasă monografie, pe care Serafim Duicu ar fi meritat-o cu prisosinţă, fără îndoială, şi care, din câte cunosc, încă nu a fost scrisă până azi. Transcriu, aşadar, gândurile-prefaţă din 2001, ca să ne amintim…

 Niciodată n-aş fi crezut că va veni ziua în care voi scrie despre Serafim Duicu la timpul trecut, mai mult, că voi aduna într-o carte mărturii ale contemporanilor unui om care, deşi s-a dăruit pe de-a-ntregul semenilor, n-a primit mai nimic în schimb. Dar funcţiile? – vor riposta unii. Câţi n-au funcţii importante şi nu fac altceva decât să se afunde în pluşul moale al jilţurilor?

Avea destui duşmani, care îi înnegreau zilele, dar cărora se pricepea să nu le rămână dator, ca un om dintr-o bucată ce se afla. Unii l-ar fi strivit cu plăcere pe „veneticul” cu gura supărător de mare şi cu defecte destule, ca orice muritor de rând, care le striga „peste sat” neputinţele sau ticăloşia; se răzbunau atacându-l pe la spate, reclamându-l, sau trecând ostili, ori doar indiferenţi, pe lângă roadele neodihnei sale atât de dureros înălţate în concertul valorilor unui oraş care îşi pierduse demult cheia de acordaj.

Avea şi prieteni pe măsură, pe care-i întâmpina cu luminoasă bucurie în glas şi în priviri, şi pe care îi încuraja generos. Adora oamenii inteligenţi, iubea lucrurile frumoase şi importante, îi plăcea viaţa bună – ca unui rabelaisian veritabil –, deşi răgazurile i se surpau sub povara gândului „pe repede înainte” al paginilor ce se cereau acoperite cu scrisul său mare şi rotund.

Mi-a fost drag Serafim Duicu, cel care, cu mânecile suflecate, din zori până în noapte, ctitorea româneşte în Ardeal şi în patria de cuvinte, bucurându-se ca un copil pentru fiecare punct câştigat. Eram prieteni nu numai pentru că amândoi veneam din „ţara” de dincolo de Carpaţi (el –gorjean, eu – munteancă) şi aveam temperamente asemănătoare, ci pentru că vibram sub aceeaşi lumină în neastâmpărul zilei, iar „ciocnirile” noastre (căci din doi colerici mai ieşeau şi „scântei”!) se finalizau totdeauna cu ceva bun sau important. Aşteptam cu nerăbdare „terenurile” (nu în toate anotimpurile, plăcute pentru gazetari!) împreună: era tonic, îmi „dezmorţea” creierul, discutam la nesfârşit, uneori în contradictoriu, dar totdeauna cu folos. Ideea alcătuirii acestei cărţi, deşi generatră de un impuls imediat, se datorează, într-un fel, tot amintirii unor asemenea discuţii. Mai în glumă, mai în serios, Serafim îmi spunea: „Pune mâna şi scrie cărţi, dom’şoară! Lasă-i pe ceilalţi, că se descurcă! Nimeni nu e de neînlocuit. Important e să rămână ceva în urma ta.” Deşi motivam ba că n-am vreme, ba că n-am bani, ori că nu sunt suficient de pregătită pentru o asemenea aventură, ştiam că are dreptate, că „arderea” de o zi a ziarului moare la asfinţit şi rareori poate reînvia, peste cine ştie câţi ani, şi atunci tot pentru o clipă, scuturând vreun „şoarece de bibliotecă” praful arhivelor, pe când o carte… rămâne. Ca o oglindă curată a unui timp numai al tău. Şi am tot amânat, şi iar am amânat, şi rău am făcut…

„Profesorul” universitar doctor în literatură, fost secretar de stat în Ministerul Culturii, director de importante instituţii culturale, fondator de publicaţii ale căror titluri şi număr nici nu-l mai ştiu, Serafim Duicu merită recunoaşterea publică. Voinicul din Tismana Ortodoxiei Sfântului Nicodim a clădit pentru Mureşul în care şi-a zidit viaţa… până la cer.

În final, îl contrazic pentru ultima oară: există şi oameni de neînlocuit! Cu greu poate fi imaginat un alt gorjean, înrolat sub culorile Transilvaniei, care să lupte astfel pentru ea, … cu viaţa „pre moarte călcând”.

MARIANA CRISTESCU

Lasă un răspuns