«

»

Mihai Merticaru – versuri


Mihai MerticaruSonetul unei bestii

Apocalipsa a slobozit fiara
Care-nghite tot ce găseşte-n cale:
Biblioteci, muzee, catedrale,
Cu Marea Neagră îşi face gargara.

Cască peste lume fălci colosale
Prinde-ntr-o gheară deşertul Sahara,
Soarbe-ntr-o clipă fluviul Niagara,
Macină tot cu măselele sale.

Pe cât mănâncă, pe-atât flămânzeşte,
Înşfacă de-a valma cuvios şi proclet,
Ca aperitiv, oceanul cu peşte.

În burta-i, o lume se zvârcoleşte.
Himalaia i se pare un cornet
Bestiei ce i se spune Internet.

SONETUL LIMBII ROMÂNE

Limbă română, tu eşti casa noastră,
Sarea cu pâinea, soarele cu luna,
Marea şi Carpaţii dintotdeauna,
Basmul din bătrâni şi bolta albastră,

Izvorul în munţi şi-n curte fântâna,
Trei culori precum florile în glastră,
Raza de aur ce bate-n fereastră,
Sângele-n vene, sămânţa, ţărâna.

Din gintă latină ne-ai făcut popor,
Separându-ne de-o împărăţie,
Şi ne-ai plămădit din dragoste şi dor.

Ţine-ne mereu sub acelaşi tricolor,
Curgi înainte ca o apă vie,
Du-ne fără preget spre veşnicie !

MERTICARU, Mihai (20 iunie 1938, Rediu, judeţul Neamţ), poet, eseist şi gazetar. Absolvent al Facultǎţii de Filologie a Universitǎţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (1960-1965). Funcţioneazǎ ca profesor titular în Piatra-Neamţ, cu o întrerupere de 6 ani (1968-1974), când este angajat ca redactor la ziarul “Ceahlǎul” din aceeaşi localitate. Din anul 2000 face parte din colegiul redacţional al revistei de literaturǎ şi artǎ “Antiteze” din Piatra-Neamţ.
۩
VOLUME PUBLICATE:
Vânătoare princiară, poeme, debut editorial, 1992, Ed. Cronica, Iaşi
Catedrală de azur, poeme, 1994, Editura Cronica, Iasi
Repere literare şi stilistice, eseuri, 1996, Editura Cronica, Iasi
Scriere cuneiformă, poeme, 1997, Editura Cronica,Iasi
Întâlnire pe pod, poeme, 2003, Editura Timpul, Iaşi
Imperiul lupului, poeme, 2006, Editura Crigarux, Piatra-Neamţ
Împărăţia clipei (The Kingdom of an Instant) – 333 de micropoeme în stil haiku, 2007, Ed. Convorbiri literare, Iaşi, vol. bilingv român- englez.
Arca lui Petrarca, sonete, 2008, Editura Poezia, Iasi.
Imparatia frigului, 2009, Editura Timpul, Iasi
Geometrie lirică, sonete, 2010, Editura Limes, Cluj
Umbra păsării, poeme alese, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2011
Arta euritmiei, sonete, Editura Vasiliana-98, 2012
Veșnicia dintre clipe, poeme, Editura Vasiliana-98, 2013
Miresme celeste, poeme alese, Ed. Tipo Moldova, Opera Magna, Iași , 2013
Fiordurile memoriei, poeme, Editura Cetatea Doamnei, 2014
۩
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România-26 februarie 1999
A fost inclus în mai multe antologii româneşti şi strǎine.
Colaboreazǎ la diverse reviste literare din ţarǎ şi din strǎinǎtate.
Premiul Uniunii Scriitorilor din România- Filiala Bacău, 2014

Lasă un răspuns