«

»

Maria Grapini sau Onor adus vieţii

Îmi asum riscul de-a nu reuşi să spun tot ceea ce ar întregi profilul unei personalităţi ca Maria Grapini. De aceea mă bucură că mi-am propus – doar- misiunea de-a vorbi despre cele două apariţii editoriale semnate cu acest nume.
Însă, în măsura în care volumele , VIAŢA ÎNTRE SCRIERI ŞI TRANS-SCRIERI, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015 şi VIAŢA ESTE CE LAŞI ÎN URMĂ, apărut recent, la aceeaşi editură, 2016 poartă, fireşte , amprenta firii sale , a remarcabilului stil de muncă şi viaţă , mă voi opri desigur şi la câteva coordonate din această perspectivă .
Aşadar, atât de jovială şi atât de sociabilă ,comunicativă , vulcanică dar şi cu stăpânire de sine când situaţia o cere, inventivă, pereseverentă, mereu în maraton cu timpul purtând la vedere stindardul muncii, corectitudinii,onoarei. Profesionalismul e cauzalitate, efect şi …fireşte reuşită. Altfel nu ar fi fost considerată la un anume moment, cea mai influentă bussines women din România.

maria-grapini

Orice stavilă, oprelişte tulburare sau , complicare a conjuncturilor , n-o duce la disperare şi nicidecum la fracturarea dorinţei de-a învinge. Implicată cu neobosire în acţiuni sociale, de promovare profesională, politice, caritabile, de formare a tinerilor şi, fără dubii, înşiruirea poate continua, Maria Grapini e mereu în top. E pe podium.
Scrierea celor două cărţi la care voi face referire face parte dintr-un palier nou .Desigur a scris texte pentru nenumărate conferinţe, întâlniri, cursuri, concursuri la nivele înalte , intrenaţionale pe cele mai diverse teme, management, patronate, bussines, legislaţie, situţia femeilor, investiţii, tva, profit,etc.. a impus ori susţinut diverse proiecte dar acum e vorba despre altceva. Lumea este văzută din interiorul său, căci autoarea adună propriile mărturii făcute public,în lupta pentru cauze socio-politice-umanitare benefice. Raportarea sa la existenţă se face prin texte selectate, pentru o formulă editorială.O a doua parte a caeleiaşi cărţi, este de domeniul litaraturii. O nuvelă.care a dat şi titlul volumului .
Prima sa carte a apărut într-o concepţie grafică sugestivă, îmbinând tonalitatea romantică şi meditaţia studioasă, având un titlu incitant, Viaţa între scrieri şi trans-acrieri, însumând două modalităţi de expresie.

Anume, o parte adună, redă, selectează subliniază implicarea Mariei Grapini în vâltoarea vieţii contemporane. Interviurile, doar câteva dintre cele foarte multe acordate, mărturiile,{ nuanţări ale prezenţei sale publice }, ca om de afaceri , ca lider al unor organizaţii cu nume referenţial, ca om politic, iniţiator al multor proiecte, sunt…TEXTE DOCUMENT. DOCUMENTE CU TEXTURĂ AFECTIVĂ.
Au această valoare întrucât prin ideile, conotaţiile , faptele ,prin implicarea directă a autoarei,se întregeşte , fragmentar, un tablou al vieţii româneşti la un anume moment istoric.
Şi ….au infuzie afectivă pentru că… aşa e normal. E vorba de viaţă, de trăire, de o consonanţă între sfera largă a existenţei şi cea personală. Scena pe care urcă Maria Grapini este deschisă pentru pledoaria întru susţinerea vieţii ca ardere, ca implicare cauzală, benefică , necesară . Nu succesului de moment ci, urcării unor trepte spre progres. De altfel titlul este perfect susţinut de conţinutul cărţii.
Cealaltă secvenţă din carte, amplasată la mijloc, este nuvela despre care vorbeam.Două personaje , Mark şi Oana,două destine care parcurg un traseu existenţial cu balansare între trecut şi prezentul care le aparţine. Aceast pandant între memorie, aducere aminte şi realitatea imediată dă farmec şi asigură un suspans epic.
Nu pot să nu remarc faptul că , personajul feminin este construit după modul autoarei de-a gândi viaţa . Sunt personaje care se conduc după principii exemplare. Pentru ele, munca, cinstea, adevărul, dreptatea, mai ales, nota de moralitate sunt esenţiale.
Este o nuvelă cu caracter educativ aş spune. Principiile autoarei, cum că, ‘’ viaţa e frumoasă, dacă ştii să ţi-o faci frumoasă ‘’, străbate şi din text şi din subtext. Interesantă este şi disponibilitatea Mariei Grapini de-a purta personajele prin locuri şi ţări diferite, dintr-un sat românesc , până în mari capitale, Roma, Moscova, New York, ajungând la finalul povestirii în Grecia.
Astfel se asigură un dinamism al subiectului ţinând treaz interesul cititorului.
Volumul al doilea semnat de Maria Grapini, apărut recent , cu titlu asemeni unui principiu , anume, VIAŢA ESTE CE LAŞI ÎN URMĂ, este un deliciu imagistic şi totodată lasă impresia că eşti un conviv aşezat la masa mărturiilor. Pentru început o cunoaştem pe autoare din date biografice. Normele de la care nu s-a abătut în viaţă, căci despre viaţă e vorba , s-au conştientizat , s-au împregnat în minte în anii copilăriei, în familie.Nu există cale de abatere. Cinste, hărnicie, onoare, dreptate, credinţă în Dumnezeu. Locul de frunte i-a fost un ţel, mereu prima, mereu învingătoare, eleva, studenta Maria Grapini a devenit liderul profesional în mai multe domenii doar prin muncă , perseverenţă, corectitudine. Impresionante mi se par secvenţele din mărturiile diverse în care e accentuat raportul cu timpul. Fiind o carte –mărturie de viaţă, timpul este deesigur, … un personaj de netăgăduită importanţă.

Timpul i-a devenit aliat în reuşite , în succesel sale numai pentru că ,a ştiut dintotdeauna că nu trebuie irosit , ‘’ nu se poate lua cu împrumut ‘’, spune autoarea precum înţelepţii chinezi care susţin acelaşi lucru, nici măcar ‘’să-l economiseşti nu poţi ‘’, aşa că, intri în caruselul său şi lupţi.C artea are un caracter formativ şi valoare de îndemn. Mărturie şi exemplu.E ca şi când ar spune , vă ajut, vreţi să învăţaţi ceva din experienţa mea ? Sunt gata să vă ofer tot ce înseamnă informare personală. Experienţă oarecum diriguitoare pentru că, după un prag anume, fiecare îşi are partea sa de tribut pe care trebuie să-l plătească succesului.
E nevoie şi de înţelepciune pentru a fi eficient, spune autoarea. . De organizare şi informare în orce domeniu. Ignoranţa nu trece pe lângă cariera de top, toate sunt lucruri care au valoarea de îndrumări esenţiale , dăruite .
Mărturii făcute deschis, onest, fără emfază.Din dragoste de oameni.
Chiar a dovedit în toate situaţiile că preferă comunicarea decât retragerea în sine. De aici un alt principiu slujit până la înălţimea faptei demne de urmat,o exemplaritate pe care o împărtăşeşte oricui vrea să înveţe drumul spre o carieră de succes. Fapte, multe fapte pe care Maria Grapini le lasă cu titlu de sfat, de pildă, de normă demnă de urmat.
Partea imagistica a volumului este impresionantă şi foarte elocventă, susţinând elegant şi convingător afirmaţiile , mărturiile din textul ca atare. Dacă ar fi să înşiruim diplomele, ar trebui să reproducem o mare parte din volumul care completează profilul uman şi profesional al Mariei Grapini. Este o carte memorialistică şi de îndemn optimist pentru ARTA DE-A FI ÎN FRUNTE. ARTA DE-A ÎNVINGE PRIN MUNCA ŞI ONESTITATE.
Un admirabil parcurs al muncii, onoarei , cinstei, dreptăţii.

Veronica Balaj

Lasă un răspuns