«

»

Generalul de divizie Gheorghe Makarovitsch în elita armatei României


Gheorghe Makarovitsch s-a născut la data de 3 septembrie 1843, în satul Climești, comuna Făurei, din județul Neamț. A urmat Școala Fiilor de Militari din Iași, Liceul Militar din Iași și ulterior Școala Militară de Ofițeri din București.
În timpul Războiului de Independență din anul1877, având gradul de maior, a comandat Divizionul de Pompieri București, iar din ianuarie 1878, s-a aflat la comanda unui divizion din Regimentul 3 Artilerie.
A îndeplinit importante funcții didactice și de comandă în diferie structuri și eșaloane ale armatei române, parcurgând toate treptele carierei miitare, de la sublocotenent, la general de divizie.
Gheorghe Makarovitsch s-a căsătorit în anul 1876 cu Alexandrina Izvoranu , cu care a avut nouă copii, dintre care, opt băieți.
Un lucru de remarcat este faptul că toți cei opt băieți au optat pentru cariera militară: Vasile (1871-1952), general de artilerie, Gheorghe (1873-1915), căpitan de cavalerie, Alexandru (1879-1946), căpitan de artilerie, Ioan (1881-1942), colonel de cavalerie, Traian (1885-1942), colonel de cavalerie, Radu (1887-1944), general de artilerie, Miron (1891-1910, elev sergent), Adrian (1892-?), colonel de artilerie.
Între anii 1881-1894 Gheorghe Makarovitsch a îndeplinit funcția de director al Școlii Fiilor de Militari din Iași, unitate de elită a învățământului militar românesc. După instaurarea dictaturii comuniste, la data de 1 iulie 1948, au fost desfiinţate toate liceele militare din România. La această dată, în localul fostului Liceu Militar, funcționează Spitalul Militar din Iași.
La data de 25 noiembrie 1949 s-a înfiinţat în garnizoana Roman prima instituţie liceală de învăţământ militar postbelic: Liceul Militar nr.1. Prin Ordinul Marelui Stat Major din 21 noiembrie 1949 se reglementează activitatea noului liceu, iar patronul spiritual al institutuţiei de învăţamânt se hotărăşte să devină Dimitrie Cantemir.
Un an mai târziu, la data de 10 octombrie 1950 în baza Ordinului D.S.P.A. nr. 10167 din 28 septembrie 1950 Şcoala Militară Medie „Dimitrie Cantemir” se dizlocă din garnizoana Roman în garnizoana Predeal, în localul din Valea Râşnoavei.
Liceul Militar din garnizoana Roman a funcționat în localul actualului Seminar Teologic ,,Episcop Melchisedec”.
În semn de respect și preţuire a activităţii sale, începând cu anul 1929, până la desființare în 1948, Liceul Militar din Iaşi, va purta numele de Liceul Militar ,,Gheorghe Makarovitsch” .
Generalul dedivizie Gheorghe Makarovitsch a fost trecut în rezervă din cadrele active ale armatei, la 1 aprilie 1906.
Pentru fapte de arme și merite deosebite dovedite pe parcursul întregii cariere militare, a fost decorat cu următoarele ordine și medalii: ,,Virtutea Militară” cls. 1- a, crucea ,,Trecerea Dunării”, medalia ,,Apărătorii Independenței”, ordinul ,,Steaua României” cls. a III-a, ordinul ,,Coroana României” cls. a II-a, medalia jubiliară ,,Carol I”, și Semnul onorific pentru serviciul în armată.
Gheorghe Makarovitsch încetat din viață la data de 30 aprilie 1930 și este înhumat în cimitirul ,,Eternitatea” din orașul Roman.

Sorin Grumuş

Bibliografie:
– STROEA, Col.prof.univ.dr. ADRIAN, ș.a, Din elita artileriei, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2012

Lasă un răspuns