«

»

Generalul de divizie Ioan Popovici, personalitate marcantă a istoriografiei militare românești


Ioan Popovici s-a născut la data de 23 august 1865, și a absolvit Școala de Ofițeri de Artilerie, Școala Specială de Artilerie și Școala Superioară de Război.
A parcurs toate treptele carierei militare de la sublocotenent, la general de divizie și a îndeplinit importante funcții didactice și de comandă în diferite structuri ale armatei române.
Între anii 1887-1891 și-a desfășurat activitatea în cadrul Rergimentului 4 Artilerie din garnizoana Roman.
În perioada 1899-1904 Ioan Popovici a îndeplinit funcția de șef de stat major al Diviziei 7 Infanterie ,,Roman”. În această perioadă de timp, când și-a desfășurat activitatea în garnizoana Roman, acesta avea șă publice la Tipografia ,,Leon Friedmann”, una dintre cele mai importante lucrări de istoriografie militară a începutului de secol XX, intitulată: „Organizarea Armatei Române” (1900-1903).
Această lucrare de referință pentru istoria militară românească a constituit de-a lungul timpului o importantă sursă de documentare pentru istoricii militari.
În perioadă de timp în care a îndeplinit funcția de șef de stat major al marii unități romașcane, Ioan Popovici a urmat și stagii de pregătire în armata austro-ungară, la Regimentul 5 Artilerie ,,Arhiducele Albrecht” și la Școala de Tragere Haymascher.
Ioan Povovici a fost comandant și profesor la Școala Superioară de Război între anii 1914-1915, iar în Primul Război Mondial a îndeplinit funcțiile de comandant al Corpului 1 Armată și comandant general al Etapelor. După război, a fost comandant militar al Basarabilei între 1919-1920 și inspector general al Inspectoratului 1 Armată.
Generalul de divizie Ioan Popovici a fost o mare personalitate a gândirii militare românești, calitățile deosebite de militar, i-au asigurat o carieră de excepție.
. A mai publicat următoarele lucrări de teorie și tactică militară: „Memoratorul tactic al ofițerului”(1898), „Geografia militară”(1899), „Strategia în campaniile napoleoniene (De la 1796 până la 1815)”(1901), „Geografia militară. România și țările vecine” (1909), „Marșuri de cavalerie” (1910), și „Strategia în campaniile 1866, 1877 și 1904” (1908).
În prefața lucrării „Strategia în campaniile napoleoniene (De la 1796 până la 1815)” apărută în anul 1901 la Tipografia ,,Leon Friedmann” din Roman, Ioan Popovici consemnează:
,,Negreșit că Istoria resboelor și învățămintele ce se pot trage din ele, constitue obiectul de studiu cel mai important pentru cariera noastră; pote singurul cel mai fructuos și mai positive dintre toate câte coprind sciința și arta militară de cât, pentru acesta trebue o ocupațiune absolut neîntreruptă și îndelungată, ceia ce, față și cu cele-l alte cunoștiințe și nevoi ale serviciului, devine foarte greu de realizat.”
Pentru meritele deosebite dovedite în întreaga carieră militară a fost decorat cu următoarele ordine și medalii : ,,Coroana României”, ,,Steaua României”, ,,Avântul Țării”, ,,Crucea Războiului pentru întregirea neamului” etc.
Generalul de divizie Ioan Popovici a decedat în anul 1929.

Sorin Grumuş

Bibliografie:
– POPOVICI, maior, IOAN, Campaniile napolioniene de la 1796-1815,Tipografia Leon Friedmann, Roman, 1901.
– STROEA, Col.prof.univ.dr., ADRIAN, ș.a,, Din elita artileriei, Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2012.
– Centru de Studiu și Păstrare al Arhivelor Militare Istorice, Pitești, fond 513, dosar nr.3.

Lasă un răspuns