«

»

General de brigadă Nicolae Dabija, comandant al Regimentului 4 Artilerie ,,Roman” în Războiul pentru Independența României


Născut la 15 august 1837, la Huși, fiu de paharnic, Nicolae Dabija urmează cursurile Academiei Mihăilene din Iași. În anul 1858, datorită calităților dovedite, a fost trimis, cu sprijinul Ministerului Cultelor din Moldova, în Franța, la Școala Militară din Metz.
A parcurs treptele ierharhiei militare de la gradul de sublocotenent la general de brigadă, îndepliniind de-a lungul carierei diferite funcții în structurile armatei.
A îndeplinit funcția de subdirector al stabilimentelor de artilerie în anul 1864, a activat la Direcția Artileriei în perioada 1865-1866, Ministerul de Război ( 1869,1871-1872) , subdirector al Școlii Militare de Artilerie (1869-1871), fiind avansat general de brigadă în anul 1883. A îndeplinit funcția de comandant al Regimentului 4 Artilerie ,,Roman”, în perioada 1877-1879.
În această calitate, a participat cu brava unitate romașcană la campania din Bulgaria, în timpul Războiului pentru Independența României.
La data de 17/29 iulie 1877, la Cartierul General al Armatei Române de la Poiana Mare, Regimentul 4 Artilerie ,,Roman” primește drapelul corpului de oaste . Cu acest prilej M.S. Domnitorul Carol I transmite prin Înaltul Ordin de Zi:
,,Dându-vă drapelul corpului, vă încredințez onoarea României, pe care o pun astfel sub scutul curajului, devotamentului și abnegației voastre. Pentru prima oară se prezintă solemna ocazie de a primi drapelul în prezența mergerii pe câmpul de onoare, căutați a-l încununa de o nemuritoare glorie. Nu uitați niciodată că drapelul este simbolul patriei; cea mai mare onoare pentru voi este de a vă da viața pentru a-l apăra și a-l păstra în mâinile voastre, făcându-l pururea să fâlfâie peste toate obstacolele, ce va învinge vitejia voastră.”
Prin Ordinul de zi nr. 2717 din 9 noiembrie 1922, Regele Ferdinand I a devenit comandantul onorific şi cap al Regimentului 4 Artilerie ,,Roman”.
Prin Decretul Regal nr. 3204 din 9 septembrie 1930, Regimentul 4 Artilerie a fost denumit „Regimentul de artilerie de gardă”, unitate de elită a armatei române.
Regimentul 4 Artilerie ,,Roman” a fost singura unitate militară din Garnizoana Roman decorată de două ori cu cea mai înaltă distincție militară de război: Ordinul ,,Mihai Viteazul”.
În anul 1877, colonelul Nicolae Dabija a îndeplinit și funcția de șef al artileriei Diviziei a III – a. În intervalul 30 iunie – 3 iulie 1877 bateria a 4 – a din Regimentul 4 Artilerie ,,Roman” a executat trageri asupra orașului Nicopole, susținând în acest fel acțiunile ofensive ale armatei ruse.
Instalate la Bechet, după data de 13 iulie 1877, bateriile 3 și 6 din Regimentul 4 Artilerie ,,Roman” au executat un puternic bombardament asupra Rahovei, în timp ce bateria a 4 – a instalată la Corabia a executat trageri asupra a două monitoare otomane, precum și asupra pozițiilor ocupate de inamic. În perioada 8 ianuarie-10 iulie 1879, generalul de brigadă Nicolae Dabija a ocupat cea mai înaltă demnitate militară, funcția de ministru de Război.
A fost unul dintre cei care au contribuit substanțial la dezvoltarea artileriei române moderne.
În perioada cât a fost ministru de Război, a fost reorganizată artileria teritorială, secțiile de artilerie din Iași, Botoșani, Bacău și Roman, au format Bateria Iași.
Generalul de brigadă Nicolae Dabija a îndeplinit numeroase funcții guvernamentale, fiind ministru lucrărilor publice (24.10.1880-01.08.1884) și ministru interimar de finanțe (10-27.04.1881) .
Generalul de brigadă Nicolae Dabija a încetat din viață la data de 2 decembrie 1884, la Paris, la vârsta de 47 de ani.

Sorin GRUMUȘ

Bibliografie:
– Albumul armatei române. 10 maiū 1902, Editura Librăriei Socecū&Bucuresci
– Enciclopedie, Miniştrii Apărării Naţionale, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, Bucureşti, 2012.
– Col.prof.univ.dr. Adrian Stroea, col, (r) Marin Ghinoiu, ,,Din istoria primului regiment de artilerie al armatei române 1860-1996” în Document – buletinul Arhivelor Militare Române nr.2(64)/2014.
– Muzeul Militar Național ,,Ferdinand I” : Colecția drapele și stindarde;

Lasă un răspuns