«

»

Emilia Ţuţuianu : Remember Constantin Bârjoveanu

[flickr_set id="72157667099285758"]

Născut la 26 martie 1934, în Roman, Constantin Bârjoveanu face parte din valorile spirituale ale acestei străvechi aşezări moldave.
Poezia, pictura diversificată – religioasă, laică şi caricatură – pamfletul jurnalistic, toate s-au contopit neaşteptat de solid într-o operă indestructibilă, lăsându-ne imaginea totală a unui om ce s-a dăruit fără rezerve artei.
Este admis la Şcoala Medie de Arte Plastice din Iaşi (1952) unde se formează ca pictor , sub îndrumarea atentă a celor două mari personalităţi din acest domeniu: Corneliu Baba şi Dan Hatmanu.
în 1962 urmează cursurile Şcolii Populare de Artă din Bacău şi debutează într-o expoziţie colectivă alături de: Iulia Hălăucescu, Ştefan Hotnog, Petru Petrescu şi alţii.
Creaţii în ulei, colaje, grafică, au fost expuse la Muzeul de Artă din Roman, laşi, Piatra Neamţ altele au rămas în cele 12 biserici din jud. Neamţ.
Debutează în poezie (1971) la Cenaclul Literar „Panait Moşoiu” (ulterior „Cezar Petrescu”) cu poezii de esenţă socială, dezvăluindu-şi o altă latură a gândirii şi trăirii sale.
Trei ani (1980-1983) a predat la Biblioteca Municipală din Roman limba esperanto, pledând astfel pentru o comunicare rapidă între oameni de diferite naţionalităţi.
Volumul „Pegasul dă cu copita” este o explozie de sentimente prin care poetul transmite, cu o fină ironie, dar şi cu mult sarcasm, revolta sa în faţa unor aspecte din societatea noastră.
Talent, spirit de observaţie, receptivitate spre cunoaştere, excepţională putere de muncă, toate au format un conglomerat de „roci şlefuite” în manieră artistică, care alcătuiesc testamentul lăsat de Constantin Bârjoveanu romaşcanilor.
Moare la 18 martie 2000.

Emilia Ţuţuianu Dospinescu

Lasă un răspuns