«

»

Minodora Ursachi: Talent şi perseverenţă – Ovidiu Cărpuşor

Plecat dintr-un loc de mare tradiţie istorică şi culturală – municipiul Roman-Neamţ, Ovidiu Cărpuşor, talent înnăscut, muncitor și ambițios, a mers cu încredere și perseverență încă din copilărie pe drumul împlinirii idealului vieții – de a sluji cu toată dăruirea arta. Prin multiplele resurse creatoare, de desenator și colorist, prin intensa pregătire profesională și originalitatea viziunii plastice și cu o biografie artistică deosebită, el a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi artişti români contemporani, prețuit în țară și străinătate.
Stăpânind cu pricepere modalitățile specifice picturii și graficii, Ovidiu s-a îndreptat spre un limbaj al conciziei, tinzând spre reținerea elementelor sugestive în investigarea și interpretarea sensurilor obiective ale realității. Captivante prin bogăția fondului ideatic și emoțional, prin diversitatea genurilor abordate, creațiile sale sunt mărturia seriozității și a surprinzătoarei sale mobilității.Îndrăgostit de spațiul citadin, artistul realizează adevărate „portrete” de case vechi, monumente istorice și de artă – cetăți și castele, mănăstiri și schituri din burgul transilvan. Executate cu spontaneitate și cu marea forță de expresie a liniei evocatoare, el surprinde frumusețea și farmecul stilurilor arhitecturale, atmosfera și poezia lor autentică, transmițându-ne acel sentiment al permanenței și siguranței.
Dinamism, vitalitate și forță cromatică întâlnim în lucrările cu un câmp larg de inspirație, legate de viața naturii, cu măreția și luminozitatea ei, de armonia și frumusețea corpului personajelor feminine, de lumea magică, plină de culoare și de veselie a carnavalului, a misterului chipurilor acoperite de măști, de aspectele senine ale realitaţii, fără neliniştile, temeririle sau nedreptăţile existenţiale, lucrări care prin sensibilele şi emoţionantele stări de spirit transmise opresc privirea, intrând imediat în dialog cu publicul vizitator, cu prestigioşi colecţionari de artă din ţară şi străinătate.
În plină evoluţie creatoare, Ovidiu, artist complex, cu firea sa neliniștită, cu o mare bogăţie interioară, dornică de cunoaștere și autodepăşire ne va oferi cu siguranţă şi de acum încolo, o artă expresivă, luminoasă, izvorâtă din căldura şi sinceritatea sufletului său, care să ne facă să vibrăm, să visăm, să trăim din plin sentimentul frumosului, bucurându-se de aprecieri elogioase din partea specialiștilor în domeniu, precum și a iubitorilor de artă, receptivi la valorile artistice autentice.

Lasă un răspuns