Arhiva tag-ul: Gheorghe Constantin Nistoroiu

Gheorghe Constantin Nistoroiu – Profetismul lui Mihail Eminescu (X)

„Eu e Dumnezeu. Naţiunea mea e lumea; cum fără eu nu e Dumnezeu, astfel fără naţiunea mea nu e lume.” ( Mihail Eminescu) Darul creaţiei conferit de Bunul Dumnezeu-Arhitectul absolut al Creaţiei Sale, unor chemaţi şi Aleşi, provoacă o bucurie surprinzătoare, inexplicabilă, permanentă, copleşitoare, cutremurătoare, înfiorătoare chiar, pe care foarte greu o poţi defini, înţelege, …

Continue reading »

Gheorghe Constantin NISTOROIU: BUCURIA SFINTELOR SĂRBĂTORI DE IARNĂ

„În noaptea Crăciunului alb şi senin O Mamă cu Pruncul la sân, Curată-n iubire, priveşte-n uimire Plinindu-se Bunăvestire. Un Prunc Sfânt se naşte în noaptea-nstelată Din Sfânta Fecioară şi Duhul cel Sfânt; Al Tatălui drept Cuvânt Coboară azi pe pământ Făclie pe veci luminată!” (Valeriu GAFENCU – Sfântul Închisorilor, Crăciun 1945) Fiorul sufletesc al creştinului …

Continue reading »

Gheorghe Constantin NISTOROIU Carol a II-lea și arma puterii sale – trădarea (2)

„Trădătorii sunt odioşi chiar şi acelora pe care îi preferă.” (Tacitus, Ann. 1,58) Trădarea în general este o săvârşire conştientă a răului, un act major de laşitate, de micime şi infirmitate sufletească, de nimicnicie a raţiunii umane, dar când ea are osatură regală, cu participarea directă a suveranului, trădarea devine lucrul cel mai meschin şi …

Continue reading »

Gheorghe Constantin Nistoroiu: Copilăria Reginei Maria

„Acest miros de foi de toamnă, oriunde a-şi fi, îmi redeşteaptă totdeauna imaginea parcului de la Eastwell şi cărările din pădure, călcate odinioară de paşii noştri de copii.” (Regina MARIA) Mama este după Tatăl ceresc, în Tradiţia creştin-ortodoxă, cel mai sfânt cuvânt, cel mai sacru nume care, poate fi asemuită cu „Micul Dumnezeu”, sau cu …

Continue reading »

Gheorghe Constantin Nistoroiu: Petre Țuțea – Astrul Agorei Creștin – Ortodoxe

,,Istoria românilor dezgolită de crucile de pe scuturile voievozilor e egală cu zero.” Petre Ţuţea ,,…anistorismul lui Petre Ţuţea merge atât de departe încât filosoful contestă revoluţiile. El spune că revoluţia a avut loc o singură dată: la apariţia lui Hristos.” Gabriel Stănescu Petre Ţuţea este o cascadă mistică a gândirii aforistice revărsată tuturor primitorilor ca o …

Continue reading »

Gheorghe Constantin Nistoroiu: Surâsul Divin în lacrima lui Radu Gyr

Balsamul liric al lui Radu Gyr s-a mustit în inima sa cu şoapta mirifică a paşilor profetului ce i-a proorocit ardoarea pentru Neamul Dacoromân înflorit în verdele suferinţei. Lujeri de zori i-au înmugurit în sufletul său serafic, cântarea divină, ţesând în răbdarea străbună porfira cerească a martirului. În cugetul său a înflorit jertfa şi dorinţa …

Continue reading »

Un fiu ales al Daciei Mari: Gabriel Artur Silvestri

„Sunt conştient de natura mesianică a Credinţei ortodoxe şi vreau să slujesc acestei Credinţe în mod desăvârşit până la moartea mea. Îi iubesc pe oameni şi, pentru mântuirea lor, urmez drumul Crucii”. (Sfântul Valeriu Gafencu) Zorii primăverii anului 1953 a adus familiei de munteni creştini din Vlaşca, Alexandru şi Georgeta-Elisabeta, un Mărţişor divin, un suflet cu …

Continue reading »

Gheorghe Constantin Nistoroiu: Trădarea politică este întotdeauna. Testamentul dezastrului național

„Mareşalul Antonescu a rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau măsuri dure împotriva evreilor. El este cel care mi-a dat paşapoarte în alb, pentru salvarea de teroarea nazistă a evreilor din Ungaria, a căror viaţă era în pericol.” ( Rabinul Wilhelm Filderman) În planul moralei creştin-ortodoxe forţa aplicată sau impusă încununată de victoria sa abuzivă …

Continue reading »